Kvietimas teikti projektinį pasiūlymą pagal priemonę ,,Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 1-250 buvo patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2  (toliau – Projektų finansavimo sąlygų aprašas).

 

Vadovaujantis Projektų finansavimo sąlygų aprašu ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1-21 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 11 punktu, kviečiame pateikti projektinį pasiūlymą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“, 4.1.1. konkretaus uždavinio „Padidinti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonę „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“.

 

Atsižvelgiant į Aprašo 12.3 papunktį, prašome iki 2020 m. lapkričio 9 d. pateikti projektinį pasiūlymą, o jei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pageidauja tinkamai parengtą projektinį pasiūlymą pateikti per trumpesnį laikotarpį, prašome apie tai informuoti Energetikos ministeriją iki 2020 m. spalio 19 d.

 

Projektinį pasiūlymą prašome pateikti Projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytais būdais Energetikos ministerijai (Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, [email protected]). Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-29