Kviečiame teikti pastabas priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo pakeitimo projektui

Pakeitimai atlikti vadovaujantis:

 

1. 2021 m. birželio 2 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 395 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo atsižvelgiant į 2021 m. balandžio 12d. Europos Komisijos priimtą sprendimą Nr. C(2021)2603 skirti papildomas lėšas Lietuvai, patikslintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedas – padidinamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų (toliau – ES fondai) lėšos, skirtos veiksmų programai įgyvendinti, ir papildytas ES fondų lėšų naudojimo planas.

 

2. 2021 m. vasario 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 72 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 750 „Dėl Ateities ekonomikos DNR plano veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. 832 „Dėl Ateities ekonomikos DNR plano įgyvendinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.

 

Energetikos ministerija „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje“, „Saulės jėgainių diegimas namų ūkių reikmėms (gaminančių vartotojų skatinimas)“ ir „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ 4 prioritete lėšas, kuriuo išmokama suma gali viršyti numatytas ES lėšas (toliau  – viškontraktavimas) ir kurios anksčiau buvo numatytos Ateities ekonomikos DNR plane perkelia į 13 prioritetą   (2021 metams patvirtintos „REACT-EU“ iniciatyvos lėšos) ir 13 prioriteto virškontraktavimą (2022 metų planuojamos „REACT-EU“ iniciatyvos lėšos). Kadangi Priemonėms Nr. 04.3.2-LVPA-V-111 „Katilų keitimas namų ūkiuose“ ir Nr. 04.3.1-FM-F-105 „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje“ skirtas 4 prioriteto virškontraktavimas, aprašymuose atsisakyta „Ateities ekonomikos DNR plano“ formuluočių.

 

Prašome pastabas ir pasiūlymus pateikti iki 2021 m. birželio 16 d.

 

Su įsakymo projektu  kviečiame  susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje arba ES investicijų tinklapyje

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-29