Atnaujintas kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių planas 2020–2022 metams

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 patvirtintų 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių 137 punktu, parengė atnaujintą periodiškai teikiamą Kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių planą 2020 – 2022 metams.

 

2020 m. spalio 7 d. patvirtintame plane nurodoma informacija apie planuojamus per trejus ateinančius metus skelbti kvietimus teikti paraiškas, valstybės ir regionų projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių sudarymą bei planuojamus finansavimo šaltinius.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-29