Vyriausybei svarstyti pateikti elektros rinkos modelio pakeitimai

Data

2020 12 07

Įvertinimas
0
power-poles-503935_960_720.jpg

Energetikos ministerija parengė ir Vyriausybei svarstyti teikia Elektros energetikos įstatymo ir lydinčiųjų įstatymų pakeitimo projektų paketą, kuriuo į nacionalinę teisę perkeliami svarbūs Europos Sąjungos (ES) elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių pakeitimai.

Siekiant, kad Lietuva būtų patraukli naujiems investuotojams, kurie mūsų šalyje diegtų pažangias technologijas ir naujas elektros energetikos sektoriaus veiklas, turi būtų užtikrintas teisinio reguliavimo aiškumas ir suprantamumas. Todėl siūloma Lietuvoje, kaip ir visoje ES, įtvirtinti modernų elektros energijos rinkos modelį, kuris bus pritaikytas rinkos naujovėms, lankstesnis, labiau pagrįstas rinkos veikimu bei sudarantis sąlygas į rinką labiau integruoti atsinaujinančių išteklių energetiką.

„Šie pokyčiai yra svarbi Lietuvos elektros energetikos sektoriaus transformacijos dalis. Jais siekiame užtikrinti pažangiausių ES elektros sektoriaus teisinio reguliavimo principų ir metodų praktinį realizavimą Lietuvos elektros energetikos sektoriuje ir užtikrinti visapusišką integraciją į ES elektros rinką teisine prasme. Lietuva siekia ambicingų žaliosios, inovatyvios ir lanksčios energetikos tikslų, todėl svarbu, kad investicinė ir teisinė aplinka mūsų šalyje būtų tam tinkamai pritaikyta. Šiuo pakeitimai turėtų būti sparčiai ir aktyviai įgyvendinami, jei norime ir toliau išlaikyti savo lyderystę ES energetikoje siekiant Žaliojo kurso tikslų“, – sako laikinai energetikos ministro pareigas einantis Žygimantas Vaičiūnas.

Siūlomais pakeitimais nustatomas teisinis pagrindas besivystančioms ir naujoms veikloms elektros energetikos sektoriuje, tarp jų platesnės apimties balansavimo paslaugų teikimui, energijos kaupimui, elektros energijos telkimui ir vartotojų paklausos pokyčio valdymui. Tai lems didesnį Lietuvos elektros energijos rinkos konkurencingumą ir likvidumą bei darys teigiamą įtaką vartotojų gaunamų paslaugų kokybei. Priėmus įstatymų projektus būtų skatinamas didesnis vartotojų įgalinimas veikti elektros energijos rinkoje ne tik pasyviai vartojant elektros energiją, bet ir aktyviai prisidedant prie jos gamybos, kaupimo, telkimo ir realizavimo rinkoje.

Lietuvoje bus vystomos ir kuriamos naujos paslaugos elektros energetikos sektoriuje, kurios skatins naujų rinkos produktų ir paslaugų segmentų plėtrą. Tai didins Lietuvos elektros energetikos sistemos darbo saugumą ir patikimumą, skaitmenizavimą ir pažangiųjų technologijų diegimą.

Įstatymų pakeitimais siūloma įtvirtinti nuostatas dėl vartotojų teisės sudaryti dinamiškos (kintamosios) elektros energijos kainos sutartis, galimybes naudotis nemokama tiekėjų pasiūlymų palyginimo priemone, įtvirtinti nuostatas dėl elektromobilumo integravimo į elektros energijos tinklą, paskatinti lankstumo priemonių naudojimą skirstymo tinkluose.

Susipažinti su Vyriausybei pateiktu įstatymų pakeitimų paketu galite paspaudus šią nuorodą.

Apibendrinanti informacija apie atliktus pagrindinius pakeitimus po viešojo derinimo čia.