2022-05-11

Virš „Independence“ nuo 2025 m. plevėsuos Lietuvos vėliava

Vyriausybė šiandien pritarė, kad nuo 2025 m., kai Lietuva perims nuosavybes teise valdyti suskystintų gamtinių dujų (SGD) laivą-saugyklą “Independence”, jis bus registruotas Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre, o virš jo bus iškelta valstybinė vėliava.

Šiuo metu SGD laivas-saugykla „Independence“ priklauso Norvegijos laivybos įmonei „Höegh LNG“ ir yra registruotas Singapūro laivų registre bei plaukioja su šios šalies vėliava.

Lietuvai priėmus sprendimą dėl SGD laivo-saugyklos įsigijimo, būtina apsispręsti ir dėl jo registracijos pasirenkamos šalies laivų registre.

„Dėl savo strateginės reikšmės aprūpinant dujomis regiono dujų vartotojus, „Independence“ yra tapęs vienu iš simbolių, liudijančių Lietuvos energetinę nepriklausomybę bei užtikrinančių energetinį saugumą regione, tad natūralu, jog Lietuvai perėmus jo valdymą nuosavybės teise, virš jo turėtų būti iškelta Lietuvos vėliava“, – sako energetikos ministras Dainius Kreivys.

Iki šiol Lietuvos jūrų laivų registre nebuvo registruotas nei vienas SGD dujovežis ar SGD laivas-saugykla su išdujinimo įrenginiu. Siekiant užtikrinti, kad taikomas reguliavimas sudarytų palankias sąlygas registruoti „Independence“, o taip pat ir kitus tokio tipo laivus su išdujinimo įrenginiais (FSRU), numatomi įvairių Lietuvos laivybą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai.

Priėmus reikalingas įstatymų pataisas, numatoma sukurti palankias sąlygas laivo įgulos formavimui, į ją įtraukiant būtinas aukštas kompetencijas ir patirtį turinčius specialistus iš užsienio valstybių. Tai padėtų atliepti išaugusį tokių jūrininkų poreikį bei užtikrinti kuo efektyvesnę, pasaulinius standartus atitinkančią laivo eksploataciją.

Įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų pataisos taip pat leis supaprastinti procedūras, pagal kurias pripažįstami jūrininkų kvalifikaciją įrodantys dokumentai, atliekamos įgulos sveiktos patikros, laivo inspekcijos bei kiti administraciniai procesai.

Planuojama, kad pokyčiai (įstatyminiu ir poįstatyminiu lygiu) įsigalios ne vėliau kaip iki 2024 m. sausio, kuomet bus pradedama formuoti SGD laivo-saugyklos „Independence“ įgula.

„Independece“ yra vienas svarbiausių Lietuvos energetikos infrastruktūros objektų, užtikrinančių šalies energetinį saugumą ir nepriklausomybę. Dėl karo Ukrainoje Lietuvai atsisakius rusiškų dujų importo, visas Lietuvos dujų poreikis patenkinamas būtent per Klaipėdos SGD terminalą.