header image

Viceministras A. Zananavičius lankėsi JAV

Data

2021 11 23

Įvertinimas
2
AZ linked.jpg

„Lietuvos ir JAV energetinio bendradarbiavimo akiratis ženkliai plečiasi: šalia energetinio saugumo stiprinimo vis didesnę reikšmę užima kova su klimato kaita bei energetikos sektoriaus perėjimas prie šimtaprocentinės atsinaujinančios energetikos“, - sako energetikos viceministras Albinas Zananavičius, kuris lapkričio 15-19 d. su darbo vizitu lankėsi JAV. 

Vizito metu įvyko viceministro susitikimai su JAV Energetikos departamento ir jam pavaldžių mokslo centrų, JAV energetikos įmonių, JAV Valstybės departamento ir kitais JAV administracijos atstovais. A. Zananavičius taip pat dalyvavo analitikos centro „Atlantic Council“ organizuotame renginyje, kurio metu aptartas Lietuvos ir kitų Baltijos šalių pasirengimas veikti sinchroniniu režimu su kontinentinės Europos tinklais ir atsijungti nuo Rusijos valdomos elektros sistemos BRELL, taip pat tolimesni Lietuvos energetikos sektoriaus planai. 

Susitikime su JAV energetikos sekretoriaus pavaduotoju tarptautiniams reikalams Andrew Light buvo aptarti regioniniai energetinio saugumo klausimai ir dvišalio bendradarbiavimo galimybės įgyvendinant bendrus projektus, stiprinančius transatlantinius abiejų šalių santykius ir Lietuvos energetinį saugumą bei nepriklausomybę. Per ateinančius tris dešimtmečius Lietuva siekia 100 proc. energijos poreikio pasigaminti iš atsinaujinančių energijos išteklių. JAV Energetikos departamentas ir jam pavaldūs mokslo centrai padės Lietuvai rasti mokslu grįstus, inovatyvius bei ekonomiškai efektyviausius būdus šiam tikslui pasiekti. A. Zananavičius su A. Light taip pat aptarė tolimesnį bendradarbiavimą Partnerystės dėl transatlantinio bendradarbiavimo formate, kuris apima ne tik bendradarbiavimą energetinio saugumo, bet taip pat kovos su klimato kaita srityje. 

Vizito JAV metu energetikos viceministras taip pat lankėsi JAV Nacionalinėje atsinaujinančios energetikos laboratorijoje, įsikūrusioje Denveryje, Kolorado valstijoje. JAV Energetikos departamentui pavaldi laboratorija turi ilgametę patirtį atliekant mokslinius modeliavimus ir kuriant pasaulyje pažangiausius inovatyvius sprendimus atsinaujinančios energetikos ir daugelyje kitų aplinkai netaršių energetikos sričių, už kuriuos šios laboratorijos mokslininkai yra pelnę prestižinius tarptautinius apdovanojimus už mokslinius nuopelnus. Šios laboratorijos mokslininkų parengtas energetikos sektoriaus perėjimo prie 100 proc. atsinaujinančios energetikos modelis jau pradėtas praktiškai įgyvendinti Los Andžele, Kalifornijoje, kuris savo gyventojų skaičiumi ir energijos vartojimu pranoksta Lietuvą. „Lietuvai vis dar susiduriant su energetinio saugumo iššūkiais ir didelių pokyčių energetikos sektoriuje priešakyje yra ypatingai svarbus bendradarbiavimas su JAV Energetikos departamentu ir jam pavaldžiais mokslo centrais, ieškant Lietuvai tinkamiausių ir ekonomiškai naudingiausių sprendimų siekiant energetikos sektoriaus neutralumo klimatui iki 2050 metų,“ – teigia A. Zananavičius. Nacionalinėje atsinaujinančios energetikos laboratorijoje aptartos galimybės bendradarbiaujant su šios laboratorijos mokslininkais parengti Lietuvos perėjimo prie 100 proc. atsinaujinančios energetikos modelį. Lietuva taptų pirmąja pasaulyje šalimi, kuriai būtų pritaikytas Los Andželo miesto modelis. 

Denveryje, Kolorado valstijoje, viceministras taip pat susitiko su JAV Energetikos departamentui pavaldžių laboratorijų, veikiančių kibernetinio saugumo ir klimato kaitos srityse, atstovais. „Lietuvai ypatingai svarbios JAV kompetencijos kibernetinio saugumo energetikos sektoriuje srityje. Kibernetinės atakos yra bendra valstybių sienas peržengianti grėsmė, todėl labai svarbu keistis gerąja patirtimi ir išmoktomis pamokomis stiprinant strateginės energetinės infrastruktūros atsparumą kibernetiniams išpuoliams“, - sakė A. Zananavičius. Susitikimų metu aptartos galimybės padėti Lietuvai stiprinti energetikos ekspertų, dirbančių energetikos sektoriuje ir atsakingų už kibernetinę saugumą, kompetencijas. Kita svarbi bendradarbiavimo sritis yra klimato kaitos keliamos rizikos energetinei infrastruktūrai, pasireiškiančios ekstremalių reiškinių (liūtys, šalčio, karščio protrūkiai, audros) keliamais pavojais sklandžiam strateginės energetinės infrastruktūros veikimui bei energetiniam šalies saugumui. JAV mokslininkai padės Lietuvai identifikuoti galimas klimato kaitos keliamas rizikas ir pateikti rekomendacijas, kaip būtų galima sustiprinti energetinės infrastruktūros atsparumą joms. 

Vizito JAV metu energetikos viceministrą A. Zananavičių lydėjo Lietuvos energetikos agentūros bei Lietuvos energetikos įmonių – elektros ir dujų perdavimo sistemos operatorių „Litgrid“ ir „Ambergrid“- atstovai, kurie bus tiesiogiai įsitraukę į planuojamų kartu JAV Energetikos departamentu ir jam pavaldžiais mokslo centrais projektų įgyvendinimą. Tikimasi, kad kitų metų pirmąjį ketvirtį bus pasirašytas Lietuvos energetikos ministro ir JAV energetikos sekretoriaus politinis sutarimas dėl viceministro vizito JAV metu aptartų bendrų projektų įgyvendinimo. Pasirengimas šiems projektams turėtų būti pradėtas dar iki šių metų pabaigos.