Tobulinama finansavimo tvarka už pasiektus energijos sutaupymus

Data

2021 07 01

Įvertinimas
3
light-bulb-984551_960_720.jpg

Energetikos ministerija kviečia rinkos dalyvius teikti pastabas ir pasiūlymus aplinkos ministro įsakymo projektui, kuris numato finansavimo tvarką įmonėms, įgyvendinusioms energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones.

Energetikos ministerijos iniciatyva šiemet atnaujintas įsakymo projektas numato patrauklesnį finansavimo mechanizmą bei ženkliai mažesnę administracinę naštą įmonėms, kurios planuoja pasinaudoti valstybės teikiama kompensacija diegiant aplinkai draugiškas, naujesnes ir mažiau energijos vartojančias technologijas. Įsakymo projektas numato finansavimo tvarką įmonėms, kurios yra atlikusios energijos vartojimo auditus ir jau įsidiegę energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones.

Suderinus įsakymo projektą įmonės bus kviečiamos teikti paraiškas ir gauti paramą. Paraiškos bus priimamos, kol pakaks lėšų, skirtų priemonei, bet ne ilgiau kaip iki 2021 m. gruodžio 31 d. Šiai priemonei šiemet numatyta skirti 2 mln. Eur.

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas yra vienas svarbiausių Lietuvos prioritetų energetikos srityje iki 2050 m. Lietuva siekia, kad nuo 2021 m. iki 2030 m. kiekvienais metais sutaupomas energijos kiekis, būtų bent 0,8 proc. metinio visos šalies suvartojamos galutinės energijos kiekio, o suminis galutinės energijos taupymas per artimiausią dešimtmetį būtų ne mažesnis nei 27 TWh.

Tuo pačiu siekiama, kad nacionalinis energijos produktyvumo rodiklis, kuris parodo, kiek energijos reikalinga tiems patiems rezultatams pasiekti, nuosekliai artėtų prie Europos Sąjungos vidurkio.

Energetikos ministerija nuolat ir nuosekliai įgyvendina energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemones, taip siekiant sukurti palankias sąlygas, reikalavimus ar paskatas, kurie būtų palankūs tam, kad rinkos dalyviai imtųsi energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių, diegiant naujesnes ir mažiau energijos vartojančias technologijas.

Ši priemonė ir įmonių skatinimas diegti aplinkai draugiškas, naujesnes ir mažiau energijos vartojančias technologijas prisidės prie nacionalinių energijos efektyvumo didinimo tikslų.

Valstybės kompensacija gali būti skiriama juridiniams asmenims, kurie nuo šių metų sausio 1 d. modernizavo apšvietimo, šildymo sistemos ar technologinių procesų įrangą, įgyvendindami energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, kurios padeda efektyviau naudoti energiją.

Siekiant nacionalinių energijos sutaupymo tikslų būtina toliau didinti energijos suvartojimo efektyvumą visose pagrindinėse Lietuvos ūkio srityse – pramonėje, transporte, žemės ūkyje, paslaugų ir namų ūkių sektoriuose.

Su Įsakymo projektu galima susipažinti čia.