header image

TEA palankiai įvertino Lietuvos energetikos sektorių

Data

2021 04 28

Įvertinimas
13
IEA Lithuania IDR of Energy Policy 2021 - Launch Birol and Kreivys.jpg

Tarptautinė energetikos agentūra (TEA) teigia, kad Lietuva žymiai sustiprino savo energetikos sektorių – ypač gerai įvertinta Lietuvos elektros tinklų sinchronizacija su kontinentinės Europos elektros tinklais, parėjimas prie atsinaujinančios energetikos. Apie visa tai šiandien kalbėta viešame TEA ataskaitos pristatyme.

„Lietuva padarė didelę pažangą įgyvendindama saugios, konkurencingos, tvarios ir inovatyvios energetikos sistemos Baltijos regione viziją. Tikimės, tai prisidės prie greito Lietuvos pakvietimo tapti šios organizacijos nare“, – sako energetikos ministras Dainius Kreivys.

Vykdyto vertinimo metu buvo analizuota, ar Lietuvos teisės aktai ir energetikos politikos principai atitinka TEA standartus. Dėmesys buvo skiriamas Lietuvos tikslams bei realiai situacijai naftos, gamtinių dujų, elektros, atsinaujinančių išteklių energetikos, energetikos statistikos rinkimo, energetikos technologijų ir inovacijų ir kt. srityse.

„Lietuva turi padidinti investicijas į švarios energijos technologijas, tai leis padidinti tiek energetinį saugumą, tiek pramonės konkurencingumą“, - sakė TEA vykdomasis direktorius Fatihas Birolis, - „Vandenilis, jūrinis vėjas ir baterijos gali būti esminiai veiksniai pereinant prie švarios energetikos. Džiaugiuosi Energetikos ministerijos pastangomis vystant šias inovacijas ir tikiuosi, kad šalis prisijungs prie TEA kaip visateisė narė“.

Vertinimo rezultatai parodė, kad Lietuva jau dabar yra tarp TEA šalių-lyderių pagal AEI dalį galutiniame energijos suvartojime. Taip pat unikaliu pripažintas Lietuvoje naudojamas nutolusių elektros iš AEI vartotojų modelis. Lietuva viena pirmųjų šalių Europoje, kuri sudarė galimybes kiekvienam gyventojui ir namų ūkiui naudoti atsinaujinančią elektros energiją – sukurta sistema, kai elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių galima gaminti vienoje vietoje, o vartoti kitoje.

Kita vertus, pastebėta, kad su energetika susijusios CO2 emisijos Lietuvoje nuo 2000 m. padidėjo 9 proc., ypač iš transporto. Kad pasiektų savo klimato kaitos mažinimo tikslus, Lietuva turės suvaldyti šias tendencijas – CO2 emisijos privalo pradėti mažėti. Be to, energijos suvartojimas šalyje auga – efektyviausia priemonė jam sumažinti akcentuojamas aukščiausias prioritetas energijos vartojimo efektyvumui. Lietuva taip pat paskatinta žymiai padidinti investicijas į švarios energijos technologijas, kas dar labiau prisidės prie šalies energetinio saugumo bei pagerins pramonės konkurencingumą.

TEA yra viena iš įtakingiausių energetikos organizacijų pasaulyje, kuri yra pasirengusi reaguoti į naftos tiekimo sutrikimus, teikia informaciją apie tarptautinę naftos rinką ir kitus energetikos sektorius bei yra savo valstybių narių patarėja politikos formavimo klausimais. Lietuvai ypač aktualios TEA ekspertinės žinios, kurios leistų spartinti pokyčius energetikoje, ieškoti optimaliausių sprendimų pereinant prie klimatui neutralios energetikos, stiprinant valstybės energetikos inovacijų politiką, didinant energetinį efektyvumą.

Pradėti Lietuvos stojimo į TEA konsultacijas šios organizacijos valdyba nutarė 2019 m. viduryje. TEA valdybai galutinai pritarus, kad Lietuva atitinka narystės TEA standartus, Seime turės būti ratifikuotas 1974 m. lapkričio 18 d. susitarimas dėl tarptautinės energetikos programos. Tuomet Lietuva galės tapti pilnateise TEA nare. Planuojama, kad tai įvyks šiais metais.

Šiuo metu TEA narėmis yra 30 šalių.