header image

Skelbiamas viešasis pirkimas nacionalinei šilumos ir vėsumos potencialo vertinimo studijai atlikti

Data

2021 04 22

Įvertinimas
12
office-620822_1920.jpg

Energetikos ministerija kviečia dalyvauti viešajame pirkime, kurio laimėtojas atliks Nacionalinės šilumos ir vėsumos potencialo vertinimo studiją bei sukurs interaktyvų žemėlapį. Pirkimo objektas skaidomas į dvi dalis, pagal kurias numatyta, kad studija turės būti atlikta per 8 mėnesius nuo pirkimo sutarties pasirašymo, o interaktyvus žemėlapis turės būti sukurtas per 18 mėnesių nuo pirkimo sutarties pasirašymo.

Atlikta studija ir sukurtas interaktyvus žemėlapis dar labiau prisidės prie energijos efektyvumo tikslų didėjimo.

Šilumai ir vėsumai suvartojama galutinė energija sudaro didžiausią, maždaug 50 proc., dalį visos Europos Sąjungoje suvartojamos energijos, o energijos vartojimo efektyvumas bei efektyvi atsinaujinančių energijos išteklių plėtra, derantys su aplinkos oro taršos mažinimu yra vieni iš svarbiausių Lietuvos energetikos nacionalinių tikslų, įvardintų Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijoje (NENS).

Studijoje pagal Lietuvos geografines vietoves turės būti atliktas naudingojo energijos kiekio bei kiekybinis galutinės energijos suvartojimo  įvertinimas, apskaičiuotas ir nustatytas dabartinis šilumos ir vėsumos kiekis, tiekiamas galutinio suvartojimo sektoriams, suskirstytas pagal technologijas ir pagal tai, ar energija pagaminta iš iškastinių, ar iš atsinaujinančiųjų išteklių. Reikės nustatyti galimą energijos kiekį, tiekiamą iš įrenginių, kuriuose pagaminama atliekinė šiluma arba vėsuma, atlikti šilumos ir vėsumos energijos paklausos analizę per ateinančius 30 metų.

Paslaugos teikėjas turės surinkti visus tikslius geografinių  vietovių atžvilgiu energijos gamybos šaltinių bei esamos ir planuojamos energijos tiekimo infrastruktūros duomenis ir  išanalizuoti šilumos ir vėsumos potencialą bei nustatyti ekonomiškai tinkamiausias mažo anglies dioksido kiekio ir didelio energijos vartojimo efektyvumo šilumos ir vėsumos tiekimo plėtros technologijų galimybes atitinkamose Lietuvos teritorijos dalyse, remiantis sąnaudų ir naudos analize.

Taip pat rengiant studiją bus įgyvendinta visuotinė namų ūkių šilumos gamybos įrenginių inventorizacija, kuri leis priimti efektyvius sprendimus dėl fizinių asmenų namų ūkiuose naudojamų šilumos gamybos įrenginių modernizavimui nukreiptų skatinimo politikos priemonių.

Sukurtas interaktyvus žemėlapis užtikrins šilumos, vėsumos bei atsinaujinančių energijos išteklių energijos tiekimo infrastruktūros bei energijos paklausos tam tikroje konkrečioje geografinėje vietovėje sinergijos galimybių nustatymą.

Lietuva per artimiausius dešimt metų planuoja sutaupyti ne mažiau kaip 27 TWh galutinės energijos, o pagal oficialų Europos Sąjungos energijos produktyvumo rodiklį (EUR/kgne) yra aukščiau už kaimynines šalis Latviją, Estiją bei Lenkiją (2019 m. Eurostat duomenys: Lietuva – 4,897 EUR/kgne, Latvija4,844 EUR/kgne, Estija – 4,169 EUR/kgne, Lenkija – 4,786 EUR/kgne).

Daugiau informacijos apie pirkimą čia.