header image

Šilumos tiekėjai ir gamintojai turės naudoti tik sertifikuotą ir tvarų biokurą

Data

2022 04 28

Įvertinimas
0
pexels-akil-mazumder-1072824.jpg

Balandžio 28 d. Seimas priėmė įstatymų projektus, pagal kuriuos patvirtintos nuostatos dėl atsinaujinančių išteklių energijos (AIE) bei biomasės kuro panaudojimo. Pagal naujus įstatymus, didieji šilumos tiekėjai ir nepriklausomi šilumos gamintojai nuo 2023 m. gegužės 1 d. privalės naudoti tik sertifikuotą ir tvarų biokurą.

AIE įstatymo projekte numatoma, kad biomasės kurui bus taikomi ES tvarumo kriterijai, kurių atitiktis turės būti įrodyta vadovaujantis viena iš dviejų tvarumo sertifikavimo sistemų. Rinkos dalyviai turės teisę pasirinkti, kuriais reglamentais vadovautis nustatant produkto tvarumą – savanoriškas tarptautines sertifikavimo schemas ar nacionalinę schemą.

Taip pat, siekiant sumažinti administracinę naštą rinkos dalyviams – ypač mažesniems biokuro ir šilumos gamintojams – numatyta sukurti nacionalinę schemą, už kurios įgyvendinimą bus atsakingas energijos išteklių biržos operatorius BALTPOOL. Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad būtent biržoje nuperkama apie 90 proc. biokuro, naudojamo šilumos gamyboje.

Pagal atnaujintą Energijos išteklių rinkos įstatymą, nuo šiol rinkos dalyviai turės teikti biomasės kuro tvarumą patvirtinančius duomenis energijos išteklių biržos operatoriui, o šioje biržoje galės būti prekiaujama visų rūšių biokuru, jei jis atitiks tvarumo kriterijus.

Lietuvoje pagamintas biokuras iš miško masės (miško liekanų, kamienų skiedros) jau dabar atitinka tvarumo standartus ir prisideda prie ŠESD kiekio mažinimo, kurio sumažėjimo tipinė vertė šiuo metu yra nuo 89 iki 93 proc. Tikimasi, kad įstatymų atnaujinimas paskatins gamintojus plačiau naudoti vietinį biomasės kurą, pagamintą iš miško kirtimo liekanų ir taip prisidėti prie aplinkos išsaugojimo.