header image

Siekiama palaikyti branduolinės energetikos objektų saugą

Data

2021 05 19

Įvertinimas
14
IMG_4514.jpg

Vyriausybė pritarė Branduolinės energijos įstatymo pakeitimo projektui, kuriuo siekiama užtikrinti nepertraukiamą branduolinės energetikos objektų apsaugą bei įpareigoti asmenis, esančius objektų apsaugos zonose paklusti pareigūnų reikalavimams dėl dokumentų pateikimo ir gabenamų daiktų apžiūros.

Iki šiol Ignalinos AE ir šalia jos esantys radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiai buvo laikomi pasienio ruože esančiais branduolinės energetikos objektais, tad jų apsaugą užtikrinti turėjo Vidaus reikalų ministerijos (VRM) paskirta institucija. Šių metų pradžioje įsigaliojus naujai tvarkai dėl Lietuvos pasienio ruožo ribų, Ignalinos AE ir šalia jos esantys radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiai nebėra laikomi pasienio ruože esančiais branduolinės energetikos objektais, tad šių objektų fizinę apsaugą užtikrinti turėtų licencijos turėtojas – Ignalinos AE. Toks branduolinės energetikos objektų fizinės apsaugos organizavimo būdas neatitinka tarptautinės gerosios praktikos.

Projektu siūloma, kad VRM paskirta institucija ir toliau užtikrintų šių branduolinės energetikos objektų fizinę apsaugą, tuo tarpu pati Ignalinos AE turės užtikrinti apsaugos zonų, esančių arti taršos šaltinių, kontrolę.

Taip pat projektu siekiama ištaisyti teisinę spragą. Šiuo metu Viešojo saugumo tarnybos ir Policijos departamento pareigūnams branduolinės energetikos objekto riboto pateikimo zonoje pavesta tikrinti fizinius asmenis, transporto priemones, krovinius ir jų dokumentus bei riboti fizinių asmenų patekimą į šią zoną. Tačiau objektuose esantiems asmenims nėra numatyta prievolė paklusti pareigūnams. Toks teisinis reguliavimas gali trukdyti pareigūnams atlikti savo funkcijas užtikrinant branduolinio objekto apsaugą.

Siekiant išvengti galimų konfliktų tarp kontrolę vykdančių pareigūnų ir jų tikrinamų asmenų, siūloma asmenims, esantiems branduolinės energetikos objekto riboto patekimo zonoje, numatyti prievolę paklusti pareigūnų reikalavimui sustabdyti transporto priemones, pateikti asmens, transporto priemonės, gabenamų daiktų dokumentus, sudaryti galimybes apžiūrėti transporto priemones, gabenamus daiktus, vykdyti kitus pareigūnų reikalavimus. Tai padės užtikrinti saugomų objektų apsaugą.