header image

Parengtos rekomendacijos savivaldybėms dėl atsinaujinančių energijos išteklių plėtros projektų

Data

2021 05 07

Įvertinimas
11
accomplished-3385078_1920.jpg

Energetikos ministerija parengė rekomendacijas savivaldybėms, padėsiančias lengviau ir efektyviau pasiruošti atsinaujinančios energijos išteklių (AEI) projektų plėtrai šalyje. Yra planuojama, kad šalies savivaldybės turės pasirengti AEI plėtros veiksmų planus, tad šios parengtos gairės leis tai padaryti greičiau ir lengviau.

„Siekiant ilgalaikių klimato neutralumo tikslų ir toliau judėsime žaliojo kurso kryptimi, o šalies savivaldybės – vienas iš kertinių šio tikslo garantų. Vadovaujantis parengtomis gairėmis savivaldybėms bus lengviau pasirengti žaliosios energetikos plėtrai. Savivaldybių indėlis į atsinaujinančią energetiką ne tik padės pasiekti galutinio visos ES tikslo, bet ir prisidės prie atskirų regionų infrastruktūros plėtros, darbo vietų kūrimo“, – sako energetikos viceministrė Daiva Garbaliauskaitė.

Savivaldybių parengti planai padės nustatyti konkrečias AEI priemones, kurios bus įgyvendinamos, aiškiai įsivertinti, kaip kiekviena savivaldybė prisidės prie strateginiuose Lietuvos dokumentuose užsibrėžtų AEI tikslų, susiderinti valstybės ir savivaldybių poreikius ir interesus AEI srityje ir, žinoma, skatinti AEI plėtrą regionuose.

Savivaldybių rengiamuose AIE planų projektuose turėtų būti nurodyta bendroji informacija, tokia kaip savivaldybės geografinė padėtis, klimato sąlygos ir kt., bei specialioji informacija – gamybos pajėgumai ir kiekai, tikslai AEI srityje, skatinamosios priemonės ir kt.

Specialioji savivaldybės informacija turėtų apimti elektros, šilumos ir vėsumos, transporto, infrastruktūros ir informavimo sritis.

Savivaldybėms privaloma išsikelti AEI tikslus iki 2030 m., taip pat numatant ir tarpinius rodiklius 20212022 m., 20232024 m., 20252026 m., 20272028 m. Šie parengti planai užtikrins, kad savivaldybių teritorijose būtų sukurtos tinkamos sąlygos AEI plėtrai.

Vyriausybė yra užsibrėžusi ambicingus AEI tikslus ir sieks, kad jau 2030 m. AEI dalis energetikoje siektų 50 proc.

Šiuo metu Lietuva bendrame galutiniame energijos suvartojime naudoja 25,47 proc. energijos iš AEI, o galutiniame energijos suvartojime šildymui ir aušinimui 47,38 proc.

Su rekomendacijomis susipažinti galima čia.