Lietuvos ir Ukrainos energetikos ministrų diskusijų centre – SGD importo iš SGD terminalo Klaipėdoje galimybės

Data

2021 12 17

Įvertinimas
0
_ADA6739.jpg

Gruodžio 16 d. energetikos ministras Dainius Kreivys ir jo vadovaujama delegacija dalyvavo Kijeve, Ukrainoje, įvykusiame antrajame Lietuvos-Ukrainos darbo grupės susitikime dėl sustiprinto strateginio bendradarbiavimo energetikos srityje.   

Darbo grupės susitikime, kuriam šįkart rotacijos tvarka pirmininkavo Ukrainos energetikos ministras German Galushchenko, aptarti abiem šalims aktualūs ir pastaruoju metu daugiausiai dėmesio sulaukiantys energijos kainų artėjant žiemos sezonui, gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo bei abiejų šalių elektros tinklų sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais projektai.

Kalbėdamas susitikimo dalyviams, Dainius Kreivys pažymėjo, kad šiandienėje itin dinamiškoje ir mažai nuspėjamoje aplinkoje yra svarbu koordinuoti Lietuvos ir Ukrainos veiksmus bei keistis informacija. „Mūsų šalys susiduria su tais pačiais energetinio saugumo iššūkiais. Todėl privalome ir toliau telkti pastangas, siekiant užtikrinti diversifikuotą energijos tiekimą iš patikimų šaltinių bei kaip įmanoma greičiau sinchronizuoti abiejų šalių elektros sistemas su kontinentinės Europos tinklais tam, kad veiktume bendroje sistemoje, kurioje laikomasi patikimumo ir skaidrumo principų.“ Jam pritardamas Ukrainos energetikos ministras German  Galushchenko pažymėjo, kad dvišalis bendradarbiavimas energetikos sektoriuje yra svarbus indėlis į mūsų šalių ir apskritai į Europos saugumą. 

Jau kitų metų viduryje pradėsiantis veikti vienas svarbiausių energetinį saugumą stiprinančių projektų, Lietuvos ir Lenkijos dujų jungtis GIPL, ne tik užtikrins Baltijos šalių dujų rinkos integraciją į Europos rinką, bet taip pat atvers naujas galimybes gamtinių dujų eksportui į Vidurio ir Rytų Europą iš Klaipėdos SGD terminalo. Šiomis galimybėmis aktyviai domisi Ukraina, kuri pastaruoju metu susiduria su energijos tiekimo ir pakankamumo iššūkiais. Susitikimo metu aptartos techninės dujų transportavimo iš Klaipėdos SGD terminalo į Ukrainą pasinaudojant nauja GIPL jungtimi galimybės. Abiejų šalių energetikos ministrai sutarė bendromis pastangomis ir pasitelkiant strateginius partnerius ieškoti priemonių, kad šios galimybės būtų realizuotos dar iki šio dešimtmečio pabaigos.

Susitikimo metu taip pat aptartas Lietuvos ir Ukrainos pasirengimas atsijungti nuo bendros su Rusija ir Baltarusija IPS/UPS sistemos, kuris yra vienas iš esminių abiejų šalių elektros tinklų sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais etapų. Susitikime dalyvavę Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatoriaus atstovai pasidalino naujausiomis žiniomis apie š. m. gruodžio 4 d. atliktą Lietuvos elektros jungties su Lenkija avarinį pagalbinį bandymą. Ministras pažymėjo, kad tai istorinis žingsnis, Lietuvai siekiant visiškos energetinės nepriklausomybės nuo Rusijos. Ukrainos atstovai pristatė planus kitais metais atlikti Ukrainos energetikos sistemos izoliuoto režimo bandymus.

Darbo grupės susitikimo metu aptarti kiti abiem šalims aktualūs klausimai tokie, kaip Nord Stream 2 projekto licencijavimo eiga, Europos šalių pastangos kovoti su energijos kainų krize ir ieškoti priemonių, kaip išgyventi šią žiemą su kuo mažiau nuostolių. Ukrainos atstovai pristatė savo siūlomas regioninės energetinio saugumo priemones, skirtas šiai krizei įveikti. Energetikos ministras D. Kreivys išsakė paramą Ukrainos pasiūlymui pasitelkti Ukrainos turimus dujų saugojimo pajėgumus užtikrinant dujų tiekimo saugumą Europai.

2021 m. kovą įkurta darbo grupė nuolat keičiasi informacija apie saugumo padėtį Baltarusijos AE, elektros importą iš Rusijos, stebi ir analizuoja energijos tiekimo bei prekybos srautus, keičiasi gerąja patirtimi ir informacija įgyvendinant elektros tinklų sinchronizavimą su kontinentinės Europos tinklais.

Trečiasis Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimo energetikos klausimais darbo grupės susitikimas planuojamas 2022 metų pavasarį Lietuvoje.  

Ukrainos energetikos ministerijos nuotrauka