header image

Lietuva su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis solidariai sutarė mažinti gamtinių dujų vartojimą ir kartu planuoti artėjančio šildymo sezono veiksmus

Data

2022 07 26

Įvertinimas
0
20220726 ES Energetikos taryba 1.jpg

Liepos 26 d. energetikos viceministras Albinas Zananavičius dalyvavo Briuselyje vykusiame neeiliniame Europos Sąjungos (ES) Transporto, telekomunikacijų ir energetikos tarybos posėdyje, kuriame ES valstybių narių atstovai aptarė šiuo metu aktualiausius apsirūpinimo energijos ištekliais klausimus, ruošiantis artėjančiam žiemos sezonui.

ES energetikos ministrai buvo kviečiami pasiekti politinį susitarimą dėl Tarybos reglamento pasiūlymo dėl koordinuotų dujų paklausos mažinimo priemonių. Taip pat apsikeista nuomonėmis apie energijos tiekimo ES saugumą ir kitas priemones, kurių reikia imtis prieš ateinančią žiemą.

Liepos 20 d. Europos Komisija pristatė paketą „Dujų taupymas saugiai žiemai“, kuriame įtrauktas pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl dujų paklausos mažinimo ir Europos dujų paklausos mažinimo planas. Apsikeista nuomonėmis dėl pateiktų iniciatyvų ir informacija apie esamą energijos tiekimo saugumo situaciją šalyse. Pietų metų ES atstovai kartu su Ukrainos energetikos ministru G. Galushchenko diskutavo ES ir Ukrainos energetinio bendradarbiavimo tema.

Neeiliniame ES Tarybos posėdyje aptartas Europos Komisijos pasiūlymas siekti ES valstybių narių sutarimo solidarumo dėti vienodas pastangas savanoriškais pagrindais susimažinti gamtinių dujų vartojimą jų pačių pasirinktomis priemonėmis per ateinančius 8 mėnesius, pradedant š. m. rugpjūčio 1 d., bent 15 proc., palyginti su vidutiniu suvartojamu dujų kiekiu tuo pačiu laikotarpiu per pastaruosius penkerius metus. Kilus dideliam pavojui dėl reikšmingo dujų trūkumo ar atsiradus dideliam jų poreikiui, numatoma galimybė ES lygiu skelbti perspėjimą, kuris reikštų visoms ES valstybėms narėms privalomą įsipareigojimą sumažinti atitinkamą gamtinių dujų vartojimą.

Diskusijoje dalyvavęs energetikos viceministras A. Zananavičius pažymėjo: „Nepriklausomai nuo taikomų priemonių, rinka ir pramonė pati reaguoja į išaugusias dujų kainas mažindama dujų vartojimą. Prognozuojama, kad dujų suvartojimo sumažinimas Lietuvoje šiais metais bus didesnis, nei ES sutartas 15 proc. įpareigojimas. Reaguodama į išaugusias dujų kainas, Lietuva taip pat imasi veiksmų pakeisdama dujas kitais energijos ištekliais, kurie trumpuoju laikotarpiu padės susidoroti su augančiomis dujų kainomis, tačiau ilguoju laikotarpiu išlaikydama Lietuvos energetikos politikos kryptį pereiti prie 100 proc. atsinaujinančios energijos.“

Derybose dėl įpareigojimo ES valstybėms narėms imtis priemonių susimažinti dujų vartojimą, pavyko pasiekti, kad būtų atsižvelgta į Lietuvai itin svarbius klausimus. Vienas tokių klausimų yra susijęs su tuo, kad Lietuva ir kitos Baltijos šalys tebėra Rusijos kontroliuojamos elektros energetikos sistemos (IPS/UPS ) dalis. Tai yra pagrindinis energetinio saugumo iššūkis Baltijos šalims, ypač tuo atveju, jeigu Baltijos šalių elektros energetikos sistemos būtų atjungtos nuo IPS/UPS sistemos. Pasiektas sutarimas, kad tokiu atveju Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims būtų taikoma išimtis dėl gamtinių dujų vartojimo mažinimo įpareigojimo, kurių papildomas poreikis kiltų siekiant užtikrinti saugų ir patikimą elektros sistemos darbą. Kitas Lietuvai svarbus klausimas yra susijęs su tam tikrų palankesnių sąlygų numatymu kritinėms pramonės šakoms, pavyzdžiui, chemijos pramonei, kuriai Lietuvoje tenka didžiausiais gamtinių dujų suvartojimas.

Neeilinio ES Tarybos posėdžio metu pasiektas politinis susitarimas, kuris yra labai svarbus ruošiantis artėjančiam žiemos sezonui ir siekiant išvengti galimų rizikų dėl dujų tiekimo sutrikimų ir dėl to susidariusio jų trūkumo. Dėl šios priežasties skubos tvarka susirinkę ES valstybių narių atstovai sutarimą dėl bendrų įsipareigojimų solidariai pasiekė per rekordiškai trumpą laiką. Pasiektas sutarimas yra svarus ES manifestas, demonstruojantis ES vienybę ir solidarumą bei siunčiantis aiškią žinią rinkoms bei Rusijai.