Lietuva siūlo spartinti Baltijos šalių elektros tinklų sinchronizavimo su kontinentinės Europos tinklais procesą

Data

2022 07 05

Įvertinimas
0
Ignalinos AE TP  (11).jpg

2022 m. liepos 5 d. Baltijos energijos rinkos jungčių plano (angl. Baltic Energy Market Interconnection Plan, BEMIP) aukšto lygio grupės Vyresniųjų pareigūnų susitikime, kuriame  dalyvavo Europos Komisijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos atstovai,  aptartos galimybės spartinti Baltijos šalių elektros tinklų sinchronizavimą su kontinentinės Europos tinklais. 

Dėl poreikio spartinti sinchronizacijos projekto įgyvendinimą sutarė trijų Baltijos šalių energetikos ministrai, š. m. vasario mėn. pasirašydami bendrą politinį pareiškimą reaguojant į geopolitinę situaciją ir iš jos kylančias rizikas elektros energijos sistemos saugumui. 

Energetikos viceministras Albinas Zananavičius pažymėjo, kad spartesnė sinchronizacija yra būtina ir visiškai įmanoma, nors iki to laiko nebus baigtos įgyvendinti visos suplanuotos priemonės, tarp jų - jungties su Lenkija „Harmony Link“ projektas. „Šis projektas yra įrašytas į sinchronizacijos veiksmų planą, tačiau nėra kritinis Baltijos šalių elektros sistemų sinchroniniam sujungimui su kontinentinės Europos tinklais, nes yra skirtas elektros prekybai. Šiuo metu prekyba su Lenkija vykdoma asinchronine LitPolLink jungtimi, kuri po sinchronizavimo bus naudojama tik sisteminių paslaugų poreikiams tenkinti“, - sakė viceministras. 

BEMIP posėdyje taip pat dalyvavo trijų Baltijos šalių ir Lenkijos elektros perdavimo sistemų operatoriai. Lietuvos perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ Sistemos valdymo departamento vadovas Donatas Matelionis susitikimo dalyviams pristatė pagreitintos sinchronizacijos galimybę. Jo tvirtinimu, būtiniausi sinchronizavimui darbai ir projektai bus atlikti jau 2024 metų pradžioje.
Sutarta, kad artimiausiu metu trijų Baltijos šalių ir Lenkijos perdavimo sistemos operatoriai kartu su Europos Komisijos parama ims rengti reikalingas studijas, siekiant įvertinti kritinius elementus, būtinus įgyvendinti Baltijos šalių sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais projektą anksčiau numatyto termino. 

Pagal šiuo metu galiojančius susitarimus sinchronizaciją numatoma įgyvendinti iki 2025 metų pabaigos.

"Litgrid" nuotrauka.