Lietuva kels savo kandidatūrą į TATENA Valdytojų tarybą

Data

2022 06 08

Įvertinimas
0
tatena 23.jpg

Šiandien Vyriausybė pritarė Energetikos ministerijos siūlymui Lietuvai kandidatuoti į Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) Valdytojų tarybos narius 2025-2027 metams arba kitam artimiausiam laikotarpiui.

Tapus Valdytojų tarybos nare, Lietuvai atsivertų kelias didinti įtaką TATENA, kuri yra svarbi ilgalaikėje perspektyvoje, siekiant didinti branduolinę saugą tarptautiniu ir regioniniu mastu. Prisijungusi prie Valdytojų tarybos, Lietuva taip pat turėtų galimybę siekti daryti poveikį Branduolinės saugos konvencijos ir Jungtinės konvencijos organų sprendimams. Tai turėtų didelės reikšmės Lietuvai, sprendžiant su Baltarusijos branduoline elektrine susijusius klausimus.

Narystė Valdytojų taryboje Lietuvai taip pat būtų reikšminga dėl šiuo metu šalyje įgyvendinamo branduolinės elektrinės eksploatavimo nutraukimo projekto. Tai suteiktų galimybę dalyvauti rengiant projektus, susijusius su tokių objektų veiklos nutraukimo, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro tvarkymu bei panašiomis problemomis. Lietuvai tai yra ypač svarbu atsižvelgiant į tai, kad artimiausiame dešimtmetyje Europos Sąjungos šalyse numatyta vykdyti masinį pasenusių branduolinių reaktorių eksploatavimo nutraukimą.
Prisidėdama prie branduolinės energetikos problemų sprendimo ir dalyvaudama TATENA veikloje, Lietuva sustiprintų savo, kaip patikimo partnerio, įvaizdį bei užmegztų glaudesnius tarptautinius ryšius sektoriuje.


TATENA yra Jungtinių Tautų organizacija, siekianti plėsti branduolinės energijos panaudojimą taikos, žmonių sveikatos ir gėrovės stiprinimo visame pasaulyje tikslais. Prie šios organizacijos Lietuva prisijungė 1993 m., o jos teikiama parama padeda Lietuvos branduolinės saugos specialistams tobulinti savo žinias.