header image

Lietuva dalyvauja diskusijose globaliais energetinio saugumo klausimais

Data

2022 03 24

Įvertinimas
0
51610b43-0545-4402-afbb-d399d8e3cbfe.png

Kovo 23-24 d. energetikos ministras Dainius Kreivys dalyvavo Paryžiuje, Prancūzijoje, vykusiame Tarptautinės energetikos agentūros (Agentūra) ministrų susitikime. Kas dvejus metus vykstantis aukšto lygio Agentūros susitikimas, šiais metais subūrė ministrus iš daugiau nei 40 pasaulio šalių ir tiek pat pasaulinio lygio energetikos kompanijų. Dvi dienas vykusiose plenarinėse diskusijose taip pat dalyvavo Europos Komisijos bei kviestinio svečio teisėmis Ukrainos atstovai. Susitikimų,  kuriems pirmininkavo JAV, metu buvo aptariami žaliosios transformacijos ir energetinio saugumo klausimai globaliame kontekste ir ypatingai Ukrainoje.

Dalyvaudamas diskusijoje apie globalius energetinio saugumo iššūkius, energetikos ministras D. Kreivys pažymėjo, kad karas Ukrainoje priminė visam pasauliui energetinio saugumo svarbą. „Lietuvoje energetinis saugumas yra neatsiejama nacionalinio saugumo dalis. Pastarąjį dešimtmetį kryptingai ir nuosekliai siekėme stiprinti energetinį saugumą šalyje ir pasiekėme reikšmingų rezultatų. Tai pareikalavo stiprios politinės valios, neretai  plačios politinės ir visuomenės paramos nesulaukusių, bet vėliau pasiteisinusių, sprendimų bei didelių finansinių investicijų. Šiandien galime džiaugtis galėdami savarankiškai užtikrinti nepertraukiamą energijos tiekimą iš patikimų šaltinių savo ir regiono šalių energijos vartotojams“ – kalbėjo energetikos ministras. 

Kreipdamasis į Europos Sąjungos ir kitų šalių ministrus bei Europos Komisijos atstovus, ministras priminė daugelį metų Lietuvos atkakliai keltus klausimus, susijusius su energetinės priklausomybės nuo Rusijos rizikomis, ir kvietė šalis laikytis vieningos pozicijos ir atsisakyti energijos importo iš Rusijos. „Privalome išlikti vieningi ne tik žodžiais, bet ir veiksmais“ – pažymėjo ministras.

Atsižvelgiant į geopolitinę saugumo situaciją, ministrų diskusijų metu ypatingas dėmesys buvo skiriamas situacijai Ukrainoje, įskaitant šalių galimybes sutelkti pastangas ir suteikti visokeriopą pagalbą ir paramą Ukrainai, siekiat užtikrinti energijos tiekimo saugumą šalyje. „Privalome nutraukti rusiškos energijos importą. Negalime toliau tokiu būdu finansuoti Rusijos karinių veiksmų Ukrainoje. Tik taip galime padėti Ukrainai laimėti karą už mūsų visų vertybes ir saugumą.“ – sakė energetikos ministras.

Ministras taip pat pasveikimo Ukrainą sėkmingai atlikus šalies elektros tinklų sinchronizaciją su kontinentinės Europos tinklais, kartu akcentuodamas šio klausimo svarbą Lietuvai, kuri dar tik žengia tuo pačiu keliu. Susitikimuose svečio teisėmis dalyvavęs Ukrainos energetikos ministro pavaduotojas, atsakingas už Europinės integracijos klausimus, kvietė šalis atsisakyti energijos šaltinių importo iš Rusijos ir taip izoliuoti Rusiją bei stabdyti jos karinius veiksmus Ukrainoje.

Ministrų diskusijų metu neliko pamirštas šalių įsipareigojimas siekti šalių perėjimo prie klimatui neutralios ekonomikos, kuris dabartinių geopolitinių aplinkybių kontekste tampa ypatingai svarbus prisidedant prie energetinio saugumo stiprinimo. Diskusijose žaliosios transformacijos klausimais energetikos ministras D. Kreivys pasidalino Lietuvos, keliančios sau ambicingus tikslus atsinaujinančios energetikos srityje ir sparčiai žengiančios šiuo keliu, patirtį ir tikslus artimiausio dešimtmečio perspektyvoje. „Galime pasidžiaugti, kad turėdami stiprią politinę valią ir ilgalaikę strategiją, galime imtis atitinkamų veiksmų, siekiant švelninti teisinius apribojimus ir skirti reikalingą finansavimą atsinaujinančios energetikos plėtrai Lietuvoje. Visos šios priemonės padeda Lietuva sparčiai žengti atsinaujinančios energijos keliu“ – kalbėjo energetikos ministras. 

Paryžiuje vykęs Agentūros ministrų susitikimas – tai pirmasis susitikimas, kuriame Lietuva oficialiai dalyvauja kaip visateisė Agentūros narė. Susitikimų metu Agentūros generalinis direktorius ir susitikimams pirmininkavusi JAV energetikos sekretorė sveikino Lietuvą, tapusią Agentūros nare per rekordiškai trumpą palaiką ir parodžiusią savo pasiryžimą nedelsiant įsitraukti į Agentūros veiklas. Pasinaudodamas proga energetikos ministras išsakė padėką už paramą stojimo procese ir šalies nusiteikimą prisidėti prie kolektyvinių veiksmų, siekiant stiprinti energetinį saugumą globaliu mastu.