header image

Kviečiame dalyvauti viešojoje konsultacijoje dėl Lietuvos jūrinėje teritorijoje numatomų plėtoti vėjo elektrinių poveikio aplinkai vertinimui parinktų alternatyvų

Data

2022 06 28

Įvertinimas
0
pexels-narcisa-aciko-1292464.jpg

Energetikos ministerija sudarė sutartį su VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutu dėl Lietuvos jūrinėje teritorijoje numatomų plėtoti vėjo elektrinių poveikio aplinkai vertinimo atlikimo.

Poveikio aplinkai vertinimo rezultatai yra reikalingi pasirengti konkursams dėl leidimų naudoti Lietuvos jūrinę teritoriją vėjo elektrinių plėtrai ir paramos. Primintina, kad 2020 m. birželio 22 d. priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, kuriuo nustatyta Lietuvos jūrinės teritorijos dalis, kurioje tikslinga organizuoti konkursą iki 700 MW galios vėjo elektrinių plėtrai ir eksploatacijai. Planuojama, kad pirmasis konkursas bus organizuojamas 2023 m. pabaigoje atlikus visus reikalingus veiksmus ir tyrimus, o būtent parengus  Lietuvos jūrinės teritorijos, skirtos atsinaujinančių išteklių plėtrai, specialųjį planą, atlikus numatomų plėtoti vėjo elektrinių poveikio aplinkai vertinimą, atlikus vėjo greičio ir kitų parametrų matavimus bei jūros dugno tyrimus. 

Siekiant neapriboti optimalaus vėjo elektrinių parko įrengimo Vyriausybės nutarimu patvirtintoje teritorijoje galimybių, poveikio aplinkai vertinimo programoje yra numatyta, kad poveikio aplinkai vertinimui naudotinas vėjo elektrinių modelis, vėjo elektrinių išdėstymas teritorijoje ir vėjo elektrinių skaičius bus konkretizuoti atlikus detalius vėjo greičio matavimus, kurie yra numatyti vykdyti 2022-2023 metais.

Siekiant sumažinti rizikas būsimųjų konkursų dalyviams dėl vertintinų vėjo elektrinių parametrų, Energetikos ministerija kviečia vėjo elektrinių gamintojus, vėjo elektrinių projektų vystytojus bei visus suinteresuotus asmenis teikti pasiūlymus ir pastabas dėl poveikio aplinkai vertinimui parinktų vėjo elektrinių alternatyvų. Surinkti pasiūlymai padės įvertinti suinteresuotų pusių poreikius ir lūkesčius, susijusius su jūrinių vėjo elektrinių poveikio aplinkai vertinimu.
Poveikio aplinkai vertinimo programoje yra pateikta informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas (pvz., vietos, laiko, techninių ir technologinių sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių priemonių), įskaitant „nulinę“ alternatyvą, t. y. nevykdant veiklos. 

„Nulinė“ alternatyva, t. y. veiklos nevykdymas, atspindi esamą situaciją ir aplinkos būklę kuomet projektas neįgyvendinamas. Tokiu atveju Lietuvai priklausančios Baltijos jūros akvatorijos aplinkos būklės pokyčiai nebūtų siejami su vėjo elektrinių Lietuvos jūrinėje teritorijoje plėtra.
Projekto įgyvendinimo alternatyva, patvirtintoje Vyriausybės nutarimu teritorijoje įrengiamas ir eksploatuojamas apie 700 MW įrengtosios galios jūrinių vėjo elektrinių parkas.

Atsižvelgiant į Energetikos ministerijos suformuotą pateiktą techninę užduotį vėjo elektrinių parko įrengimui pradiniame vertinimo etape svarstytini šiuo metu rinkoje siūlomi nuo 8 MW iki 16 MW galios jūrinių vėjo elektrinių modeliai, o šio jūrinio vėjo elektrinių parko projekto įgyvendinimo metu galima tikėtis vėjo elektrinių, kurių galia siektų iki 20 ar daugiau MW. Tokios galios jūrinės vėjo elektrinės aukštis atitinkamai gali būti nuo 140 m iki 300 m (bet neapsiribojant), o priklausomai nuo modelio galios, tokių elektrinių skaičius numatytoje teritorijoje preliminariai gali būti nuo 87 iki 43 (bet neapsiribojant). 

Atsižvelgiantį į šiuos techninėje užduotyje išvardintus parametrus suformuotos šios alternatyvos:

Parametrai

Maksimalios reikšmės

Vėjo elektrinės modelis 1

Vėjo elektrinės modelis 2

Vėjo elektrinės modelis 3

Maksimalus įrengiamų vėjo elektrinių skaičius

Iki 87

Vertinimui naudojamas įrengiamų vėjo elektrinių skaičius

75

56

48

Minimalus aukštis  iki žemiausio menties taško

35

35

35

Maksimalus aukštis iki aukščiausio menties taško

235

265

300

Maksimalus rotoriaus diametras

200

230

250

Preliminari galia, MW

8–15

15–20

20+

 

>600 MW

>840 MW

>960 MW

Gali būti nustatyti vėjo elektrinių aukščio ribojimai teritorijoje, esančioje 29,5-32 km atstumu nuo kranto.

Formuojant vėjo elektrinių parko alternatyvas, elektrinių išdėstymui planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje panaudotas Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano sprendinių strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitoje priimtas geometrinio išdėstymo principas, kaip atskaitos kriterijų priimant vėjo elektrinės vėjaračio skersmenį (D): 
-    vėjo kryptimi 10xD; 
-    statmenai vėjo krypčiai 5xD;

Pasiūlymus ir pastabas prašome teikti iki š. m. liepos 5 d. el.paštu [email protected]