Kviečiame dalyvauti viešajame pirkime ir įvertinti, kokios žaliavos tinka antros kartos biodegalų gamybai

Data

2021 01 22

Įvertinimas
8
laptop-3196481_1920.jpg

Energetikos ministerija kviečia dalyvauti viešajame pirkime, kurio laimėtojas turės atlikti analizę ir pasiūlyti kriterijus ir žaliavų vertinimo metodus, kuriais remiantis būtų galima įvertinti antros kartos biodegalų gamybai tinkamas naudoti žaliavas. 

Siekiama nustatyti aiškesnę tvarką, pagal kurią bus galima identifikuoti tinkamas žaliavas, o taip pat papildyti šiuo metu galiojantį žaliavų sąrašą.

Pirkimo laimėtojas, turės išanalizuoti ES šalių taikomas praktikas, įvertinti kokius kriterijus taiko ir kokios žaliavos yra laikomos tinkamomis antros kartos biodegalų gamybai kitose ES narėse, turės būti parengti pagrįsti vertinimo kriterijai ir nustatytos jų reikšmės, taip pat pristatyti vertinimo metodai.

Remiantis atliktos analizės rezultatais ir rekomendacijomis bus rengiama antros kartos biodegalų gamybai tinkamų naudoti žaliavų vertinimo metodika, kuria vadovaujantis bus atliekamas papildomas žaliavų vertinimo procesas.

Primename, kad šiuo metu Seime yra svarstomas Alternatyviųjų degalų įstatymo projektas, kuriuo nustatomi palaipsniui augantys įpareigojimai degalų tiekėjams dėl biodegalų naudojimo, tame tarpe ir dėl antros kartos biodegalų naudojimo skatinimo. Žaliavų sąraše bus įtvirtinamos ir žaliavos iš kurių pagaminti biodegalai bus laikomi pažangiaisiais, o jų energinė vertė galės būti užskaitoma dvigubai didesne verte.

Transporto sektorius yra vienas iš didžiausių energijos vartotojų Lietuvoje, todėl jo vaidmuo kuriant klimatui neutralią ekonomiką yra itin svarbus. Lietuvos Statistikos departamento duomenimis 2019 m. transporto sektoriaus galutiniame energijos suvartojime atsinaujinantys energijos ištekliai sudarė vos 4,04%, transporto sektoriuje iki šiol nėra naudojami antros kartos biodegalai, nepakankamas kitų alternatyvių energijos šaltinių panaudojimas.

Daugiau informacijos apie paskelbtą viešąjį pirkimą rasite čia.