header image

Kviečiame dalyvauti diskusijoje dėl žaliojo vandenilio gamybinių pajėgumų sukūrimo

Data

2022 04 08

Įvertinimas
0
Vandenilis pexels-rafael-classen-rcphotostockcom-10670941.jpg

Energetikos ministerija planuoja teikti finansinę paramą žaliojo vandenilio gamybiniams pajėgumams sukurti ir inicijuoja diskusijas apie finansavimo galimybes bei projektų kūrimą. Priemonė yra numatyta Europos sąjungos (ES) Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane „Naujos kartos Lietuva“ suplanuotai reformai „Judame neteršdami aplinkos“ įgyvendinti (RRF). 

Vandenilio technologijos laikomos realiausiu sprendiniu norint pasiekti ES ir pasaulio klimato kaitos mažinimo tikslus vidutinėje ir ilgalaikėje perspektyvoje. ES užsibrėžė plataus užmojo tikslą – iki 2050 m. tapti pirmu neutralaus poveikio klimatui žemynu. Siekdamos šio tikslo, ES valstybės narės ir Europos Parlamentas Europos klimato teisės aktu susitarė iki 2030 m. sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį bent 55 proc. Norint šiuos tikslus pasiekti ir kartu prisidėti prie konkurencingumo didinimo energetikos sistemai reikalingi sistemiški pokyčiai, t. y. reikia mažinti iškastinio kuro, įskaitant iškastines dujas, naudojimą ir didinti AEI naudojimą.  

Vienu iš sprendinių siekiant žaliojo kurso tikslų ir ypatingai šiandien sprendžiant energetinės nepriklausomybės uždavinius laikomas žaliasis vandenilis, kurio technologijų ir įgalinančios aplinkos plėtrai yra skiriamas padidintas dėmesys ir finansiniai ištekliai. Vandenilio gamyba iš AEI atspindi esminę dekarbonizacijai skirtą reformą Lietuvoje, kuri lems reikšmingus šalies energijos šaltinių sandaros pokyčius. Padidinus vandenilio gamybą iš AEI Lietuvoje, įmanomas perversmas energijos kaupimo, balansavimo, transporto plėtros, klimato kaitos srityse. 

Priemonės tikslas – plėtoti „žaliojo“ vandenilio gamybos pajėgumus, vystyti ir diegti efektyvias „žaliojo“ vandenilio gamybos technologijas. Ši priemonė yra investicinė, kuria siekiama sukurti degalų iš AEI pasiūlą ir skatinti jų vartojimą transporto sektoriuje. Konkrečiai šiai pažangos priemonei ES Tarybos generalinio sekretoriato pranešimo 10477/21 delegacijoms dėl Lietuvos NKL įgyvendinimo priede nustatytas produkto rodiklis „Bendras pagamintas žaliojo vandenilio kiekis“.
Pasiekimo data 2026 m. II ketv., PR1 reikšmė 1680 tūkst. m3. 

Iki šios datos privalo būti sukurti nauji žaliojo vandenilio dujų gamybos iš AEI pajėgumai. Iki 2026 m. birželio 30 d. bus iš viso pagaminta 1680 tūkst. m3 žaliojo vandenilio dujų. Jos turi būti panaudojamos transporto sektoriuje, 

Priemonei yra planuojama skirti 20 mln. Eur finansavimą. 

Norėtume Jus pakviesti į diskusiją dėl žaliojo vandenilio gamybinių pajėgumų sukūrimo projekto finansavimo rodiklių ir projektų atrankos kriterijų. Diskusijos metu būsite supažindinti su projektams, finansuojamiems iš ES EGADP lėšų, keliamais reikalavimais, specialiaisiais ir prioritetiniais projektų atrankos  kriterijais bei rodikliais. Taip pat turėsite galimybę užduoti klausimus ir pasidalinti savo planais dalyvauti atrankoje dėl finansavimo.

Atsižvelgdami į Jūsų pastabas ir įžvalgas, turėtume galimybę tinkamai pasirengti kvietimui dėl finansavimo ir vėliau sklandžiai vykdyti finansuojamus projektus.  

Renginys nuotoliniu būdu vyks balandžio 14 d. 10-12 val.  Prie jo galės prisijungti suinteresuoti rinkos dalyviai, užsiregistravę iki balandžio 12 d. [email protected] , kuriems bus persiųsta prisijungimo nuoroda.