header image

ES energetikos ministrai aptarė energijos kainų valdymo priemones

Data

2021 10 27

Įvertinimas
8
249196519_296941862253971_5986586320927183181_n.jpg

„ES šalys vieningai sutaria, jog siekiant suvaldyti pasaulinę energijos kainų krizę svarbiausia apsaugoti pažeidžiamus vartotojus ir sumažinti jų gaunamas sąskaitas, tačiau būtini ES mechanizmai ir nuosekli, ilgalaikė ES politika, kuri padėtų išvengti panašių kainų šuolių,“ –  sako energetikos ministras Dainius Kreivys po šiandien Liuksemburge įvykusio neeilinio ES energetikos ministrų tarybos posėdžio.


Jo metu diskutuota dėl koordinuoto ES atsako valdant pasaulinį energijos kainų kilimą, taip pat aptartas Europos Komisijos šiuo klausimu parengtas Komunikatas ir pasidalinta nacionaline praktika. Susitikime iš esmės pratęsta spalio 21–22 d. vykusi Europos Vadovų Tarybos diskusija, kurioje ES vadovai kvietė Tarybą aktyviai dirbti kainų suvaldymo klausimu remiantis Europos komisijos paskelbtu komunikatu.

 

„Europos Komisijos pasiūlytas priemonių rinkinys kainų krizei sušvelninti yra geras kelrodis valstybėms narėms. Tiek Lietuva, tiek daugelis kitų valstybių panašių priemonių jau ėmėsi. Visos šalys vieningai akcentavo, kad nacionaliniu lygiu svarbiausia apsaugoti pažeidžiamus vartotojus, sumažinti neadekvačias sąskaitas už energiją, ką mes ir siekiame padaryti. Vis dėl to dabar reikia kalbėti ir apie nuoseklią, ilgalaikę politiką, kuri padėtų išvengti panašių kainų šuolių,“ –  sako D. Kreivys.

 

Lietuva, kaip ir daugelis kitų valstybių susitikime palaikė požiūrį, kad ilguoju laikotarpiu geriausia sprendimas yra tęsti ES energijos rinkos integraciją ir liberalizaciją. Visgi, ES reikalingi mechanizmai, kurie padėtų suvaldyti itin didelius kainų šuolius. Anot energetikos  ministro, staigiai ir labai ženkliai auganti apyvartinių taršos leidimų kaina neturėtų gilinti krizės. Tokio požiūrio laikėsi ir daug kitų šalių atstovų, be to, Europos Komisija pakviesta įvertinti Apyvartinių taršos leidimų rinkos veikimą ir Europos vadovų tarybos išvadose.

 

Šiuo metu Europa išgyvena staigų energijos kainų kilimą dėl pasaulinio energijos kainų šuolio. ES kainos šoktelėjo labiau nei tikėtasi ir, nors energijos rinkos kilimo priežastys yra sudėtingos, pagrindinis veiksnys buvo precedento neturintis dujų kainų augimas pasaulio rinkose (daugiau nei 170 proc. nuo 2010 m.).

 

Po pagrindinės tarybos sesijos ministrai neformaliai diskutavo dėl priemonių užtikrinti ES dujų tiekimo saugumą. Tarp Europos Komisijos pasiūlymų – koordinuotos dujų pirkimo sutartys ir geresnis dujų atsargų užtikrinimas. Energetikos ministras D. Kreivys diskusijos metu pristatė Ukrainos pateiktą pasiūlymą, kuris galėtų padėti išspręsti dujų tiekimo diversifikavimo klausimą labiausiai šia prasme pažeidžiamuose ES regionuose.

 

„ES turi rimtai apsvarstyti Ukrainos pasiūlymą dėl Regioninės energetinio saugumo partnerystės. Trumpuoju laikotarpiu Ukraina užtikrintų didesnio gamtinių dujų kiekio patiekimą Europai ir pasiūlytų nuolaidas perdavimo tarifui. Tai padėtų iš dalies išspręsti dujų trūkumo Europoje problemą ir atitinkamai prisidėtų prie energijos kainų sumažinimo,“ – diskusijoje kalbėjo D. Kreivys.


Ukrainos pasiūlymas apima Regioninės dujų partnerystės sukūrimą Baumgarteno regione (Šiaurės Italija, Austrija, Slovakija, Slovėnija, pietų Lenkija, Vengrija, Ukraina, Moldova ir Rumunija). Galutinis tikslas – sukurti ilgalaikę, abipusiai naudingą Ukrainos ir ES partnerystė gamtinių dujų srityje.