header image

Energetikos ministerija pripažinta profesionaliausia valstybės valdomų įmonių valdytoja

Data

2020 11 26

Įvertinimas
1
20201125_093949 - Copy.jpg

Šiandien Valdymo koordinavimo centras pristatė tradicinį valstybės valdomų įmonių (VVĮ) gerosios valdysenos indeksą. Energetikos ministerija įvertinta už profesionalumą ir pripažinta kaip geriausiai VVĮ priežiūrą užtikrinanti ir pagrindines gerosios valdysenos praktikas įgyvendinanti institucija.

„Tai yra svarbus ir reikšmingas Energetikos ministerijos darbo pripažinimas. Energetikos įmonės vaidina ypatingai svarbų strateginį ir ekonominį vaidmenį, todėl nuolat daug dėmesio skyrėme tam, kad mūsų valdomos įmonės aiškiai žinotų ir įgyvendintų pagrindinio akcininko – valstybės – lūkesčius ir tikslus, dirbtų kokybiškai, profesionaliai ir pažangiai“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Šiandien surengtame 2019–2020 m. VVĮ gerosios valdysenos indekso rezultatų pristatyme aptarti svarbiausi valstybės valdomų įmonių valdysenos aspektai ir jų vertinimo rezultatai bei apdovanotos geriausius rezultatus šioje srityje pasiekusios VVĮ.

Visų Energetikos ministerijos valdymo sričiai priskirtų VVĮ gerosios valdysenos indeksas yra teigiamas (A+ arba A), UAB „EPSO-G“ įmonių grupė ir AB „Klaipėdos nafta“ pripažintos vienomis iš valdysenos lyderių didelių VVĮ kategorijoje.

Šiais metais apdovanotos net 2 Energetikos ministerijos valdymo sričiai priskirtos VVĮ – „EPSO-G“ įmonių grupė, „Klaipėdos nafta“, šios įmonės lyderėmis išlieka jau ne pirmus metu iš eilės. Taip pat apdovanota ir energetikos srities įmonė – „Ignitis grupė“.

Valstybės valdomų įmonių gerosios valdysenos indekso tikslas – įvertinti ir pamatuoti, kaip VVĮ bei jas kontroliuojančios valstybei atstovaujančios institucijos įgyvendina pagrindines gerosios valdysenos praktikas, kurios apima Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijas, Nuosavybės gairių, Skaidrumo gairių ir Atrankos gairių nuostatas bei kitus VVĮ veiklą reglamentuojančius dokumentus ir geriausias pasaulines praktikas. Šiuo metu tai yra vienintelis įrankis, sukurtas VšĮ Valdymo koordinavimo centro, kurio pagrindu įvertinama visų VVĮ bei jų dukterinių įmonių valdysenos kokybė ir atitiktis teisės aktų nuostatoms.