header image

Dar yra laiko teikti paraiškas ir gauti paramą AIE sektoriaus moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai

Data

2021 01 22

Įvertinimas
9
businessman-5494308_960_720.jpg

Energetikos ministerija kviečia teikti paraiškas ir gauti finansavimą  moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai (MTEP) atsinaujinančių išteklių energetikos (AIE) sektoriuje, tai padaryti galima iki vasario 15 dienos. Iš viso šioms veikloms finansuoti skirta 1,2 mln. Eur, kurie gauti už atsinaujinančių energijos išteklių statistinius perdavimus Liuksemburgui.

„Tai yra pirmas kartas, kai tokiu mastu yra finansuojami moksliniai tyrimai atsinaujinančios energetikos srityje. Strateginiuose energetikos dokumentuose esame įtvirtinę tikslą, kad Lietuva iš energetikos technologijas importuojančios šalies taptų energetikos technologijas kuriančia ir jas eksportuojančia šalimi. Tad kviečiame šalies mokslininkus pasinaudoti galimybe gavus finansavimą kurti bei tyrinėti ir prisidėti prie globalaus šalies tikslo“, – sako energetikos viceministrė Daiva Garbaliauskaitė.

Siekiama, kad mokslininkai, bendradarbiaudami su verslo atstovais, kurtų inovatyvius ir praktiškai pritaikomus AIE – saulės, vėjo, vandenilio ir kt. technologijų – produktus, kurie vėliau būtų įvedami į rinką.

„Atsinaujinanti energetika šiandien yra bene progresyviausia ir sparčiausiai besiplečianti pasaulinė technologijų, energetikos sritis, todėl kaip niekad svarbu užtikrinti darnų šio sektoriaus vystymą. Investicijos į MTEP veiklas lemia visos šalies augimą ir pažangą, todėl džiaugiuosi, kad galime prie to prisidėti, ir kviečiame aktyviai dalyvauti ir teikti paraiškas paramai gauti“ – ragina MITA vadovas Gintas Kimtys.

Finansavimo prioritetas bus teikiamas  šiuo metu pradėtiems vykdyti moksliniams tyrimams bei eksperimentinei plėtrai, kurių koncepcijos įgyvendinamumas jau įrodytas ir nustatyti esminiai parametrai projektų sukūrimui (3 etapas pagal Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikaciją). Bus remiamos tolimesnės projektų veiklos, iki galutinio produkto įvedimo į rinką. Vienam projektui finansuoti gali būti skiriama iki 500 tūkst. eurų.

Paraiškas gali teikti energetikos sektoriuje veikiančios įmonės, kurios yra sudariusios jungtinės veiklos sutartį ar analogišką susitarimą su mokslo ir studijų institucija ir MVĮ (mažos, labai mažos ir vidutinės įmonės).

Vertinant projektus prioritetas bus skiriamas kuriamo produkto technologiniam naujumui ir inovatyvumui, planuojamiems technologiniams pasiekimams. Projektų atranka bus vykdoma konkurso būdu. Paraiškos gali būti teikiamos iki 2021 m. vasario 15 d. pabaigos.

Paraiškas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) projektams atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje plėtoti kviečiame teikti Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai (MITA).

Detali informacija apie konkursą bus skelbiama čia.

Konkursų organizavimo tvarkos aprašus rasite čia.