D. Kreivys: „Lietuvos energetikos infrastruktūra nebus naudojama prekybai baltarusiška elektra“

Data

2021 06 03

Įvertinimas
24
ld20171016lb96763.jpg

„Priimdami Antiastravinį įstatymą, išreiškėme valią, jog šioje šalyje nebus prekiaujama elektra iš Astravo ir mūsų pinigais nebus finansuojama nesaugios elektrinės statyba. Teisiškai perėmę Lietuvos-Baltarusijos elektros jungčių valdymą užtikrintume šio įstatymo įgyvendinimą“, – sako energetikos ministras Dainius Kreivys po to, kai Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ informavo kitų BRELL sutarties šalių, tarp jų ir Baltarusijos, operatorius apie pradedamus teisinius veiksmus dėl Lietuvos ir Baltarusijos elektros jungčių valdymo.

Tai daroma tam, kad šios linijos nebūtų naudojamos prekybai Baltarusijos atominėje elektrinėje pagaminta elektra.

Lietuvos energetikos infrastuktūra nebus naudojama prekybai baltarusiška elektra. Esame teisinė valstybė, todėl išnaudosime visas teisines priemones, kurios užtikrintų Antiastravinio įstatymo įgyvendinimą ir BRELL sutarties nuostatų laikymąsi,“ – sako energetikos ministras.

Baltarusijos atominei elektrinei (BAE) Astrave išduotas pirmojo energijos bloko pramoninio naudojimo leidimas reiškia, jog BAE baigė veiklos bandymų etapą ir teisiškai pradeda veikti. Tokiu būdu Lietuvoje visa apimtimi įsigalioja Antiastravinio įstatymo nuostatos, draudžiančios Astravo elektros importą į Lietuvą. Užtikrinti šias nuostatas – neleisti BAE elektrai patekti į Lietuvos rinką galima Lietuvai susigrąžinus teisę valdyti Lietuvos-Baltarusijos elektros jungtis. Tuo tarpu pagal BRELL sutartį, šios linijos yra naudojamos kaip bendras sutarties šalių resursas.