Būtina spartinti energijos efektyvumo priemonių įgyvendinimą, siekiant mažinti energijos kainas ir didinti energetinį saugumą

Data

2022 06 10

Įvertinimas
0
20220609_122128.jpg

Birželio 7-9 dienomis Energetikos viceministrė Inga Žilienė lankėsi Sonderborge (Danija), kur dalyvavo Tarptautinės Energetikos Agentūros (TEA) Energetinio efektyvumo konferencijoje bei ministrų susitikime. 7-oji metinė pasaulinė energijos vartojimo efektyvumo konferencija subūrė narių vyriausybių, pramonės ir pilietinės visuomenės atstovus, kurie diskutavo, kaip tarptautiniai tikslai šioje srityje gali būti paversti spartesne ir stipresne pažanga.

Rinkos lyderiai kartu su vyriausybės bei visuomenės atstovais aptarė svarbiausias energijos vartojimo efektyvumo problemas. Pagrindinė šių diskusijų tema - kaip valdžios, verslo ir finansų sektoriai galėtų vieningai dirbti kartu, siekiant užtikrinti finansavimą didžiausioms galimybėms, užtikrinančioms energijos vartojimo efektyvumą visuose sektoriuose.

„Lietuvoje energijos vartojimo efektyvumas yra labai svarbus dėl ypač padidėjusių sąskaitų už energiją, su kuriomis susiduriame nuo praėjusio rudens. Todėl matome, kad yra būtina turėti ir trumpalaikę, ir ilgalaikę strategiją, numatant energijos vartojimą mažinančias priemones kaip elektrifikaciją, elgsenos keitimą, skaitmenizavimą ir efektyvų išteklių naudojimą pramonėje, kad sumažintume šias sąskaitas kitai žiemai. Šiuo metu Lietuvoje yra didžiulis energetinis efektyvumo potencialas.  Vien modernizuojant senas ir neefektyvias  šildymo sistemas pastatų viduje, galime  sumažinti šildymo sąskaitas apie 20-30 proc.“, - sakė viceministrė I. Žilienė.

Dalyvaujančių šalių ministrai, viceministrai ir įmonių vadovai taip pat aptarė veiksmų planą, kuris leistų greičiausiu ir ekonomiškiausiu būdu pasiekti nulinę šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją bei sukurti tiek trumpalaikį, tiek ilgalaikį finansavimo mechanizmą tikslų įgyvendinimui. Tarptautinė energetikos agentūra atkreipia dėmesį, kad ambicingi energijos efektyvumo tikslai ir sėkmingas jų įgyvendinimas leistų iki 2030 metų pasauliniu mastu sutaupyti vartotojams sutaupyti apie 650 milijardus dolerių arba dujų kiekį, kuris keturis kartus viršytų ES importą iš Rusijos. Trumpuoju laikotarpiu didžiausias potencialas yra transporto ir pastatų sektoriuose.   

Birželio 9 d. vykusiame uždarame Ministrų posėdyje vyriausybių atstovai paskelbė bendrą nutarimą, kuriuo pabrėžiama energijos vartojimo efektyvumo svarba mažinant spaudimą vartotojams ir priklausomybę nuo energijos importo, remiant energetinį saugumą. Taip pat pripažįstama ankstyvųjų veiksmų energijos vartojimo efektyvumo srityje vertė, siekiant ekonomiškai efektyviai paspartinti pažangą įgyvendinant energijos tikslus.

Konferencijos dalyviai taip pat  lankėsi Esbjerg uoste, Power-to-X projektuose, vandenilio technologijų komponentų gamykloje ir Toflund vandens saugykloje, veikiančioje kaip virtuali šilumos saugykla. Tai leido iš arti pamatyti, kaip praktikoje įgyvendinami konkretūs tvarumo sprendimai, o sektoriaus atstovams aptarti galimus veiksmus, kurie padėtų greitai ir efektyviai tokią praktiką pritaikyti ir kitose valstybėse. Pavyzdžiui, prekybos centruose šaldymo įrangos išskiriamą šilumą panaudoti patalpų šildymui arba net atiduoti kaip atliekinę šilumą į centrinio šildymo tinklus.

TEA pataria valstybėms narėms energetikos politikos formavimo klausimais, teikia informaciją apie tarptautinę naftos rinką ir kitus energetikos sektorius bei yra pasirengusi reaguoti į naftos tiekimo sutrikimus. Agentūra valstybėms narėms suteikia aukščiausio lygio energetikos ekspertų pagalbą pereinant prie klimatui neutralios energetikos, stiprinant valstybės energetikos inovacijų politiką ir didinant energetinį efektyvumą.