Baltijos šalių elektros perdavimo tinklo operatoriai mažina sisteminių jungčių su Rusija pralaidumus

Data

2022 03 02

Įvertinimas
0
Utenos TP (7) .jpg

Baltijos šalių elektros perdavimo tinklo operatoriai bendru sutarimu nusprendė mažinti komercinį elektros importą per turimas jungtis su Rusija. 

„Baltijos šalių perdavimo tinklo operatoriai priėmė sprendimą mažinti komercinius srautus iš Rusijos tinklų. Elektros sistemos veikimas bus užtikrinamas vietine elektros gamyba Lietuvoje ir importu iš strateginių partnerių - Europos Sąjungos šalių per turimas jungtis su Švedija, Lenkija ir Latvija. Tai padės užtikrinti perdavimo tinklų stabilumą ir patikimą darbą“, - sako Rokas Masiulis, „Litgrid“ generalinis direktorius.

Įsigaliojus naujam sprendimui dėl pralaidumų, nuo 2022 m. kovo 3 dienos bendras į Baltijos šalis importuojamos elektros kiekis iš Rusijos negalės būti didesnis nei 300 MW. Atitinkamai per sistemines Lietuvos-Rusijos bei Latvijos-Rusijos jungtis negalės patekti daugiau nei 150 MW elektros energijos.

Lietuva jau anksčiau ėmėsi veiksmų mažindama elektros srautus iš trečiųjų šalių. Nuo 2020 m. lapkričio yra sustabdyti komerciniai srautai su Baltarusija per Lietuvos turimas jungtis. Nuo 2020 m. vasaros Rusijai ir Baltarusijai uždrausta naudotis Lietuvos elektros energetikos infrastruktūra rezervo paslaugoms.
 

   
Apie „Litgrid“:
AB „Litgrid“, Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė, palaiko stabilų šalies elektros energetikos sistemos darbą, valdo elektros energijos srautus ir sudaro sąlygas konkurencingos elektros rinkos veikimui ir vystymuisi. Bendrovė Lietuvoje valdo daugiau kaip 7 tūkst. km oro linijų, daugiau kaip 200 transformatorių pastočių ir 17 tarpsisteminių linijų su kitomis šalimis, nuolat vykdo jų priežiūrą, siekiant užtikrinti tinkamą elektros energijos perdavimą visiems šalies gyventojams, įstaigoms ir kitoms organizacijoms. 
Nuo 2010 m. gruodžio 22 d. AB „Litgrid“ akcijos įtrauktos į vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius Papildomąjį prekybos sąrašą. 97,5 proc. AB „Litgrid“ akcijų valdo UAB „EPSO-G“, kurių 100 proc. akcijų priklauso LR Energetikos ministerijai. 

„Litgrid" nuotrauka.