header image

Baltijos šalių elektros perdavimo sistemos operatorės steigs koordinacinį centrą

Data

2021 11 09

Įvertinimas
0
elektros stulpai.png

Baltijos šalių elektros perdavimo operatorės - Lietuvos „Litgrid“, Estijos „Elering“ ir Latvijos AST - sutarė kartu įsteigti Baltijos šalių regioninį koordinavimo centrą, kuris veiks Taline. Dėl to kreiptasi į kiekvienos šalies priežiūros institucijas.

Pasak „Litgrid“ generalinio direktoriaus Roko Masiulio, pasiektas susitarimas rodo, kad trys Baltijos šalys gali kartu spręsti sudėtingus energetikos klausimus, įsiklausydamos į viena kitos interesus ir juos gerbdamos.

„Regioninis koordinavimo centras pradės veikti svarbiu metu, kai sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais programa ir infrastruktūros darbai yra stipriai įsibėgėję, todėl ypač svarbu dalintis operatorių sukaupta kompetencija, žiniomis, duomenimis ir jų analize – viso to reikia norint pasiekti svarbiausių mūsų tikslų – energetinės nepriklausomybės ir žaliosios energetikos plėtros“, - sako R. Masiulis.

„Sektoriaus laukia perėjimo prie žaliosios energetikos iššūkiai. Regioninė koordinacija bus naudinga šalies energetikos perspektyvą keičiant regioniniu požiūriu, taip pat didinant pasitikėjimą tarp kaimyninių šalių ir stiprinant apsirūpinimo energija saugumą“, - teigia Taavi Veskimägi, Estijos elektros perdavimo operatoriaus „Elering“ generalinis direktorius.

Latvijos elektros perdavimo operatoriaus AST generalinė direktorė Gunta Jēkabsone teigia, kad trijų regiono operatorių įsipareigojimas stiprinti bendradarbiavimą skelbiamas svarbiu metu. „Įgyvendinant Baltijos šalių elektros energetikos sistemų sinchronizavimą su kontinentine Europa ir ambicingus nacionalinius atsinaujinančios energetikos uždavinius, bendradarbiavimas bus lemiamas sėkmės veiksnys“, - sakė ji.

Tokių centrų steigimą numato Europos Sąjungos (ES) Švarios energijos paketo nuostatos. Baltijos šalių regioninis koordinavimo centras paskatins elektros perdavimo operatorių bendradarbiavimą užtikrinant regiono tinklo saugumą ir veikimo patikimumą. Šis centras bus pagrindinis koordinatorius vykdant Baltijos šalių energetikos sistemos sinchronizaciją su kontinentinės Europos tinklais, kurios siekia visų trijų šalių perdavimo sistemos operatorės.

Susitarimas numato, kad visų Baltijos šalių elektros perdavimo operatorės turės vienodą koordinacinio centro akcijų kiekį. Kasdienė jo veikla bus organizuojama dalyvaujant tokiam pačiam kiekvienos šalies ekspertų – atstovų skaičiui, o vadovai bus skiriami rotacijos principu.

Apie „Litgrid“:

AB „Litgrid“, Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė, palaiko stabilų šalies elektros energetikos sistemos darbą, valdo elektros energijos srautus ir sudaro sąlygas konkurencijai atviroje elektros rinkoje. Bendrovė Lietuvoje valdo daugiau kaip 7 tūkst. km oro linijų, daugiau kaip 200 transformatorių pastočių ir 17 tarpsisteminių linijų su kitomis šalimis, nuolat vykdo jų priežiūrą, siekiant užtikrinti tinkamą elektros energijos perdavimą visiems šalies gyventojams, įstaigoms ir kitoms organizacijoms.

Nuo 2010 m. gruodžio 22 d. AB „Litgrid“ akcijos įtrauktos į vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius Papildomąjį prekybos sąrašą. 97,5 proc. AB „Litgrid“ akcijų valdo UAB „EPSO-G“, kurių 100 proc. akcijų priklauso LR Energetikos ministerijai.