Baltarusijos AE 1-ojo energijos bloko paleidimo ir eksploatavimo darbai turi būti sustabdyti, kol neįgyvendintos visos streso testų rekomendacijos ir neišspręsti kiti saugos klausimai

Data

2021 02 09

Įvertinimas
0
ld20171016lb96761.jpg

Baltarusijos Ekstremaliųjų situacijų ministerijos Branduolinės ir radiacinės saugos departamento (Gosatomnadzor) atstovai, dalyvaujantys Baltarusijos streso testų rekomendacijų įgyvendinimo veiksmų plano peržiūroje, ir toliau teigia, kad 2018 metais atlikti Baltarusijos AE streso testai neidentifikavo jokių projekto saugos trūkumų. Manome, kad toks požiūris yra neatsakingas ir netoleruotinas.

Svarbu pažymėti, kad Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) įvertino branduolinę energetiką vystančių šalių išmoktas avarijos Fukušimos branduolinėje elektrinėje pamokas, įskaitant Europoje atliktų streso testų rezultatus, palaipsniui atnaujino visus saugos standartus, kuriuose nustatyti bendrieji ir specialieji saugos reikalavimai branduolinėms elektrinėms projektuoti bei eksploatuoti. Todėl Baltarusijos požiūris, kad streso testų metu pateiktos rekomendacijos yra papildomi reikalavimai ir į jas nebūtina atsižvelgti priimant sprendimus dėl Baltarusijos AE paleidimo ir eksploatavimo, yra nekorektiškas.

Šiuo metu vykstanti tarptautinė Baltarusijos veiksmų plano peržiūra atskleidžia, kad net praėjus daugiau nei 2 metams nuo ekspertų rekomendacijų pateikimo, didžioji dalis rekomendacijų – 21 iš 29 (iš kurių net ne visos yra įtrauktos į Baltarusijos veiksmų planą) – yra neįgyvendintos. Dėl 8 rekomendacijų, kaip teigiama įgyvendintų bent iš dalies, Europos ekspertai galės nuspręsti tik gavę papildomos informacijos. Visos likusios neįgyvendintos rekomendacijos yra taip pat svarbios ir jos nedelsiant turi būti įgyvendintos − raginame imtis veiksmų ir užbaigti tikimybinį seisminių įvykių poveikio vertinimą bei atlikti visų konstrukcijų sistemų ir komponentų atsparumo projektiniam ar už jį stipresniam žemės drebėjimui saugos pagrindimą, kuris pademonstruotų jiems priskirtų saugos funkcijų atlikimą. Ypatingai svarbu, kad būtų įgyvendintos konkrečios saugos gerinimo priemonės, turinčios sustiprinti Baltarusijos AE projekto atsparumą ekstremaliems seisminiams įvykiams, atnaujinta gaisro gesinimo sistema, kuri yra neatspari seisminiams įvykiams, taip pat pademonstruotas saugai svarbių pastatų atsparumas vandens patekimui (pаvyzdžiui, esant smarkiam lietui), užtikrintas patikimas elektros energijos tiekimas esant avarinėms situacijoms, pasyvių saugos sistemų efektyvumas ir patikimumas, parengtos eksploatavimo procedūros esant ekstremalioms oro sąlygoms ir kitos priemonės.

VATESI primena, kad iki šiol Baltarusija nesprendžia ir kitų Lietuvos nuo pat Baltarusijos AE projekto įgyvendinimo pradžios keliamų saugos klausimų, susijusių su vietos (aikštelės) parinkimu ir įvertinimu, Baltarusijos AE projekto atsparumu didelio komercinio lėktuvo sudužimo poveikiui, tikimybiniu saugos vertinimu ir kitomis saugos užtikrinimo problemomis.

Kadangi ir toliau vengiama įgyvendinti streso testų rekomendacijas, o Baltarusijos AE yra arti ES sienos šalia tankiai apgyvendintų teritorijų, raginame Baltarusijos atsakingas institucijas visas rekomendacijas įgyvendinti nedelsiant. Nedelsiant reiškia tai, kad 1-ojo branduolinės elektrinės energijos bloko paleidimo ir eksploatavimo darbai turi būti sustabdyti, kol visi saugos klausimai nėra išspręsti.

 

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos informacija