5 mln. eurų parama energijos naudojimo efektyvumą gerinančioms įmonėms

Data

2022 07 29

Įvertinimas
3
EE photo.png

Energetikos ministerija informuoja, kad netrukus bus skelbiamas kvietimas verslo įmonėms paramai gauti diegiant aplinkai draugiškas, naujesnes ir mažiau energijos vartojančias technologijas. Programai šiais metais numatyta skirti – 5 mln. eurų.

Energetikos ministerija kartu su Aplinkos ministerija bei konsultuojantis su rinkos dalyviais, šiemet atnaujino  Klimato kaitos programos priemonės „Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo įgyvendinimo pagal energijos audito ataskaitas“ tvarkos aprašą, kuris numato šios priemonės finansavimo tvarką pareiškėjams ir jų įgyvendinamiems projektams. 

„Svarbu padėti įmonėms, kurios ieško energijos efektyvumą didinančius sprendimų ir nori juos taikyti savo veiklos procesuose. Rengiant tvarką įsiklausyta į rinkos dalyvių pastebėjimus ir šiuo metu taikomos palankesnės sąlygos – padidinta maksimali suma, minima galimybė gauti lėšų projekto startui ir kita“, sakė Energetikos ministerijos Energijos efektyvumo politikos grupės vadovas Mindaugas Stonkus.    

Pakeitimais padidintos projektų finansavimo galimybių ribos nuo anksčiau buvusio maksimalaus paramos dydžio 200 tūkst. eurų iki 1,5 mln. eurų vienam pareiškėjui, vertinant ir susijusias įmones. Taip pat numatyta galimybė pareiškėjui gauti iki 30 procentų avansą, energijos efektyvumo priemonių diegimui. Labai mažoms ir mažoms įmonėms sudaryta galimybė energijos efektyvumo priemones diegti pateikus auditoriaus, kuriam suteikta kvalifikacija, supaprastintos apimties ataskaitą. 

Pagal priemonę bus teikiamos subsidijos juridiniams asmenims energijos efektyvumo didinimui ir taip prisidedama ne tik prie racionalaus ir atsakingo energijos vartojimo, tačiau ir mažinami šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimai, darant  teigiamą poveikį klimato kaitai.  

Finansavimo tvarkos pakeitimai numato, kad  maksimali subsidijos suma vienai įmonei gali siekti iki 1,5 mln. eurų, o jos intensyvumas priklausys nuo įmonės dydžio, prioritetą teikiant mažoms ir labai mažoms įmonėms. 

Energetikos ministerija nuolat ir nuosekliai įgyvendina energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemones, taip siekiant sukurti palankias sąlygas, reikalavimus ar paskatas, kurie būtų palankūs tam, kad rinkos dalyviai imtųsi energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių, diegiant naujesnes ir mažiau energijos vartojančias technologijas.

Paraiškas valstybės subsidijai gauti verslo įmonės galės teikti per Aplinkos projektų valdymo agentūros  informacinę sistemą APVIS, kur bus skelbiamos ir detalios finansavimo sąlygos: https://www.apva.lt/projektu-finansavimas/aktualus-kvietimai/ .   

 

Interneto svetainės www.3blmedia.com vizualas