Laikinajam saugojimui išvežtas paskutinis panaudoto branduolinio kuro konteineris

Balandžio 21 dieną į Ignalinos Atominės Elektrinės (IAE) Naująją laikinąją panaudoto branduolinio kuro saugyklą buvo išvežtas paskutinis - 190-asis panaudoto branduolinio kuro konteineris. Tai yra svarbus IAE eksploatavimo nutraukimo etapas, kuris buvo pradėtas 2016 metais ir šiandien sėkmingai užbaigiamas. 

Įrašų
puslapyje