Ignalinos AE kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso pažanga

2017-07-14

Birželį VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje (IAE) pradėtas vienas svarbiausių naujojo Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso (KRATSK, B2/3/4 projektas) priėmimo etapų – bandymai, naudojant radioaktyviąsias medžiagas. Šioje saugykloje trupmaamžės ir ilgaamžės kietosios radioaktyviosios atliekos bus išimamos iš jau turimų įmonėje laikinųjų saugyklų, kuriose jos buvo saugomos po Ignalinos atominės elektrinės uždarymo 2009 m., o naujai susidarančios išmontavimo proceso vykdymo metu atliekos bus rūšiuojamos, apdorojamos (deginamos, presuojamos arba cementuojamos), pakuojamos ir saugomos.