Energija Lietuvos ateičiai – pagrindinės energetikos kryptys!

2018-05-30

Pastarąjį dešimtmetį pagrindine Lietuvos energetikos kryptimi buvo energetinė nepriklausomybė. Siekiant jos, buvo nutiestos elektros jungtys į Švediją bei Lenkiją, pastatytas Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalas, šilumos energijos gamybos sektorius perorientuotas nuo dujų prie biokuro bei įgyvendintos kitos reformos. Globalūs klimato kaitos iššūkiai, energetikos išteklių pokyčiai, besikeičiantys energijos vartotojų poreikiai ir galimybės kreipia Lietuvos energetiką link naujų europinių ir pasaulinių tendencijų. Todėl šalia energetinio saugumo lygiavertėmis prioritetinėmis kryptimis tampa atsinaujinanti žalioji energetika, tausus energijos vartojimas, konkurencingumas ir inovacijos.