Valstybės valdomos įmonės

Juridiniai asmenys, kurių dalyvio teises ir pareigas įgyvendina Energetikos ministerija: 

  • Klaipėdos SGD terminalo operatorius – AB „Klaipėdos nafta“ siekia užtikrinti saugią, patikimą ir efektyvią prieigą prie pasaulinės energetikos rinkos, tvariai vystant, eksploatuojant ir investuojant į daugiafunkcius suskystintų gamtinių dujų terminalus visame pasaulyje. 
  • Įmonių grupė UAB „EPSO-G“  įgyvendina strateginius šalies dujų ir elektros infrastruktūros plėtros uždavinius, vykdo integraciją į ES energetikos rinkas, siekia Energetinės sąjungos tikslų įgyvendinimo. Įmonės finansiniai duomenys. Grupei priklauso šios dujų įmonės: AB „Amber Grid“ – gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius;  UAB Get Baltic – gamtinių dujų biržos operatorius. 
  •  Valstybės įmonė Ignalinos atominės elektrinė vykdo Ignalinos atominės elektrinės galutinio sustabdymo ir eksploatavimo nutraukimo darbus, branduolinių ir radioaktyviųjų medžiagų bei atliekų tvarkymą, imasi veiksmų integruotis į tarptautinę branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo rinką. 

Juridiniai asmenys, kurių dalyvio teises ir pareigas įgyvendina Finansų ministerija: 

Įmonių grupė AB „Ignitis grupė“   yra viena didžiausių valstybės valdomų energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse. Jos veikla gamtinių dujų srityje apima šias funkcijas: 

  • gamtinių dujų prekyba; 

  • gamtinių dujų skirstymas; 

  • paskirtojo SGD terminalo tiekėjo funkcija. 

Šias funkcijas atlieka AB „Ignitis grupė“ šios priklausančios įmonės: 

  • AB „Energijos skirstymo operatorius“ – visuomeninis gamtinių dujų skirstymas; 

  • UAB „Ignitis“ – gamtinių dujų tiekimo įmonė, kurios pagrindinė veikla gamtinių dujų srityje yra gamtinių dujų importas ir pardavimas vartotojams,  bei SGD terminalo paskirtojo tiekėjo funkcija –  tiekti per SGD terminalą būtinąjį gamtinių dujų kiekį, reikalingą jo minimaliai nepertraukiamai veiklai. 

Atnaujinimo data: 2023-11-28