BASREC

1998 metais Baltijos jūros regiono energetikos ministrai kartu su Europos Komisija, siekdami glaudesnio regioninio bendradarbiavimo energetikos srityje, įkūrė BASREC (angl. Baltic Sea Region Energy Cooperation). 

BASREC – tai Baltijos jūros regiono bendradarbiavimo energetikos srityje formatas, remiantis konkurencingų, efektyvių ir gerai funkcionuojančių energijos rinkų kūrimą regione ir priklausantis Baltijos jūros valstybių tarybos (BJVT) tarpvyriausybinių organizacijų tinklui. BASREC didelį dėmesį skiria „žaliajam vystymuisi“, t. y. energijos efektyvumui, atsinaujinantiems energijos ištekliams, švarios energetikos technologiniams sprendimams. 

BASREC narės – penkios Šiaurės Europos šalys (Danija, Islandija, Norvegija, Suomija ir Švedija), trys Baltijos šalys (Estija, Latvija ir Lietuva), Lenkija, Rusija ir Europos Komisija. 

Šiuo metu BASREC veikla yra sustabdyta (iki atskiro galimo sprendimo ją atnaujinti).


Daugiau informacijos: 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-19