Narystė tarptautinėse organizacijose

ENERGIJOS BENDRIJA

Energijos bendrija – tai tarptautinė organizacija, kurią šiuo metu sudaro Europos Sąjunga (ES) ir aštuonios Pietryčių Europos ir Juodosios jūros regiono valstybės (Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Kosovas, Makedonija, Moldova, Juodkalnija, Serbija ir Ukraina). Šiai organizacijai teisinį pagrindą suteikia 2005 m. spalio 25 d. Atėnuose (Graikija) pasirašyta ir 2006 m. liepos mėn. įsigaliojusi Energijos bendrijos sutartis.

Organizacijos tikslas yra išplėsti ES energetikos vidaus rinką į jos šalis, kurios įsipareigoja įgyvendinti ES teisę energetikos sektoriuje. ES valstybėms organizacijoje atstovauja Europos Komisija, tačiau šiuo metu 19 ES šalių turi dalyvio statusą, kuris nesukuria papildomų teisinių ar finansinių įsipareigojimų, bet palengvina dalyvavimą organizacijos veikloje.

2015 m. spalio 16 d. Energijos Bendrijos Ministrų Tarybos sprendimu Lietuvai suteiktas Energijos Bendrijos dalyvio statusas.


TATENA 

Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) buvo įkurta 1957 m. Tai tarptautinė organizacija, įsteigta moksliniam ir techniniam bendradarbiavimui naudojant branduolinę energiją taikiems tikslams. Lietuva prisijungė prie šios organizacijos 1993 m.

TATENA teikia svarią techninę pagalbą Lietuvai vykdant nacionalinius ir regioninius projektus, organizuojant kursus ir stažuotes Lietuvos institucijų darbuotojams, dirbantiems branduolinės energetikos klausimais. Tai ypač aktualu Lietuvai uždarant Ignalinos AE. 

Daugiau informacijos apie TATENA - čia ir čia


IRENA 

Tarptautinė atsinaujinančių energijos išteklių agentūra (IRENA) įkurta 2009 metais. 2015 metų vasario mėnesio duomenimis, 171 pasaulio valstybė (įskaitant Lietuvą) bei Europos Sąjungą buvo pasirašiusios Agentūros statutą, 32 valstybės ruošėsi tapti Agentūros narėmis. 

IRENA yra patariamojo pobūdžio ir konsultuoja vyriausybes atsinaujinančios energijos politikos klausimais. IRENA priklausančioms šalims-narėms teikiami praktiniai patarimai, joms padedama vystyti kontrolės taisykles ir gerinami jų gebėjimai naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius. IRENA suteikia informaciją ir tyrimų rezultatus apie atsinaujinančios energijos potencialą, geriausias praktikas, efektyvius finansinius mechanizmus ir sėkmingus technologinius ekspertų laimėjimus. 

IRENA funkcijos:

  • skatinti tarptautinį bendradarbiavimą atsinaujinančių išteklių plėtros srityje;
  • skatinti darnų atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą, atsižvelgiant į nacionalinius ir vietinius prioritetus bei naudą;
  • skleisti informaciją apie atsinaujinančių energijos išteklių naudą, plėtrą, technologijas ir finansinius rėmimo instrumentus;
  • teikti konsultacijas ir pagalbą atsinaujinančių energijos išteklių plėtros politikos klausimais;
  • vykdyti gebėjimų ir vietinės kompetencijų ugdymo mokymus;
  • skatinti bendrus tyrimus atsinaujinančių energijos išteklių srityje siekiant vystyti pažangias technologijas ir jas perduoti kitoms šalims.

Daugiau informacijos apie IRENA - čia


ENERGETIKOS CHARTIJA

Energetikos chartija – daugiašalio bendradarbiavimo formatas investicijų apsaugos, energijos ir energijos išteklių prekybos, tranzito, ginčų sprendimo ir energijos efektyvumo sferose. Ji yra vienintelė teisiškai privaloma sutartis energijos ir energijos išteklių prekybos bei tranzito srityse. Energetikos chartijos sutartį Lietuva ratifikavo 1998 metais. 

Daugiau informacijos apie Energetikos chartiją - čia.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-19