Strateginiai projektai

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 486 pripažino Vilniaus ir Kauno miestų centralizuoto šilumos tiekimo ūkio modernizavimo, įrengiant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias kogeneracines elektrines, projektus (toliau – elektrinių projektai) valstybei svarbiais ekonominiais projektais.

Elektrinių projektų tikslas – maksimaliai sumažinti į Vilniaus ir Kauno miestų centralizuoto šilumos tiekimo sistemas tiekiamos šilumos energijos gamybos kainą, užtikrinant didžiausią ekonomiškai pagrįstą elektros energijos iš vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių gamybos kiekį, įrengiant naujus ar rekonstruojant esamus šilumos ir elektros energijos gamybos įrenginius.

Projektus įgyvendinti pavesta „Lietuvos energija“ UAB.

Numatoma, kad nauja didelio naudingumo apie 229 MW šiluminės galios ir 92 MW elektrinės galios biokurą ir komunalines atliekas deginanti Vilniaus kogeneracinė jėgainė pagamins apie 40 proc. Vilniaus centralizuotai tiekiamos šilumos. Likęs šilumos poreikis būtų patenkinamas kitų nepriklausomų šilumos gamintojų bei šilumos tiekėjo. Esant prognozuojamai šilumos gamybos kainai, svertinė šilumos gamybos kaina Vilniaus centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje 2020 m. galėtų būti apie 20 proc. mažesnė lyginant su 2013 m. Taip pat Vilniaus kogeneracinė jėgainė pagamintų apie 0,4 TWh elektros energijos, tiek pakaktų elektros energija aprūpinti 230 tūkst. namų ūkių.

Kaune planuojama įrengti nauja didelio naudingumo atliekomis kūrenama 70 MW šiluminės galios ir 24 MW elektrinės galios kogeneracinė elektrinė. Tokie pajėgumai leis racionaliai panaudoti apie 200 tūkst. tonų regione susidarančių komunalinių atliekų, likusių po rūšiavimo, ir pagaminti apie 500 GWh šilumos bei apie 170 GWh elektros energijos. Jėgainėje bus galima pagaminti apie 40 proc. Kauno miesto šilumos poreikio.

Daugiau informacijos apie šiuos projektus galima rasti internetinėje svetainėje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-12-31