Įgaliojimai tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę

Energetikos ministerija paskirta atsakinga už potencialiai pavojingų įrenginių – garo ir vandens šildymo katilų ir jų įrangos, slėginių garotiekių ir karšto vandens vamzdynų bei jų įrangos – priežiūros organizavimą.

  • 2010 m. spalį energetikos ministras sudarė Komisiją išvadoms dėl įgaliojimų suteikimo tikrinti garo ir vandens šildymo katilų ir jų įrangos, slėginių garotiekių ir karšto vandens vamzdynų bei jų įrangos techninę būklę teikti.
  • Sprendimą dėl įgaliojimų tikrinti įrenginių techninę būklę suteikimo priima Energetikos ministras, gavęs Komisijos protokolą ir įsitikinęs, kad akredituota kontrolės įstaiga atitinka nustatytus reikalavimus.
  • Energetikos ministerija, priėmusi sprendimą suteikti akredituotai kontrolės įstaigai įgaliojimus, per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo išduoda akredituotai kontrolės įstaigai įgaliojimus.
Akredituota kontrolės įstaiga UAB „Tuvlita“  Technikos kontrolės tarnyba Įsakymas Įgaliojimas -
Akredituota kontrolės įstaiga UAB „Inspecta“ Įsakymas Įgaliojimas -
Technikos kontrolės tarnyba UAB „Bureau Veritas Lit“ Įrenginių Kontrolės Tarnyba (PANAIKINTAS) Įsakymas Įgaliojimas Įgaliojimo panaikinimas

Susiję teisės aktai:

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-19