NEKSVP atnaujinimas

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Ministerija), vadovaudamasi 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2018/1999 „Dėl energetikos sąjungos ir klimato srities veiksmų valdymo“[1] (toliau – Reglamentas) 14 straipsniu, inicijavo Lietuvos Respublikos nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano 2021–2030 m. (toliau – NEKSVP) atnaujinimą. Šis dokumentas nustato aiškias priemones, kuriomis bus įgyvendinami Europos Sąjungos energetikos ir klimato kaitos politikos tikslai ir uždaviniai iki 2030 m. Atnaujinto NEKSVP projektas turi būti pateiktas Europos Komisijai ne vėliau kaip 2023 m. birželio 30 d.


[1]2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2018/1999 „Dėl energetikos sąjungos ir klimato politikos veiksmų valdymo“, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 663/2009 ir (EB) Nr. 715/2009, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/22/EB, 98/70/EB, 2009/31/EB, 2009/73/EB, 2010/31/ES, 2012/27/ES ir 2013/30/ES, Tarybos direktyvos 2009/119/EB ir (ES) 2015/652 ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013.

  • Renginys „NEKSVP atnaujinimas: energetikos dalių esamų priemonių analizės pristatymas“. 2022 m. kovo 23 d. renginyje buvo pristatyti NEKSVP energetikos dalių (energijos vartojimo efektyvumo, energetinio saugumo, vidaus rinko ir mokslinių tyrimų, inovacijų ir konkurencingumo) esamų priemonių analizė. Šiame renginyje dalyvavo socialiniai partneriai, konsultantai, NEKSVP energetikos dalių darbo grupių nariai, Energetikos ministerijos ir VšĮ Lietuvos energetikos agentūros atstovai. Susitikimo įrašą galite peržiūrėti čia.
  • Renginio metu pristatytas skaidres galite peržiūrėti čia.

Kviečiame socialinius partnerius ir visuomenę įsitraukti į NEKSVP atnaujinimo procesą ir teikti pasiūlymus dėl papildomų priemonių, užpildant el. formą. Priemonės bus svarstomos Energetikos darbo grupių posėdžių metu.

Dėmesio! Papildomų priemonių teikimo terminas yra pratęsiamas iki 2022 m. gegužės 27 d.

1. Energijos vartojimo efektyvumo darbo grupė

2022 m. gegužės 13 d. 10 val. 1 posėdis – Pastatai. Susitikimo vaizdo įrašas ir skaidrės.

2022 m. gegužės 18 d. 10 val. 2 posėdis – Pramonė. Susitikimo vaizdo įrašas ir skaidrės

2022 m. gegužės 25 d. 10 val. 3 posėdis – Transportas. Susitikimo vaizdo įrašas ir skaidrės

 

2. Vidaus rinkos darbo grupė

2022 m. gegužės 24 d. 14 val. 1 posėdis – Elektra/Dujos. Susitikimas vaizdo įrašasskaidrės ir siūlomų priemonių detalesnis aprašymas

Dėmesio! Gegužės 24 d. posėdis perkeliamas į birželio 21 d. 14 15 val. Atsiprašome už nepatogumus. Tai bus trečiasis darbo grupės susitikimas papildomoms priemonėms su socialiniais partneriais aptarti.

2022 m. gegužės 25 d. 14 val. 2 posėdis – CŠT. Susitikimo vaizdo įrašas ir skaidrės.

Dėmesio! Gegužės 25 d. posėdis perkeliamas į birželio 16  d. 14 val. Atsiprašome už nepatogumus. Tai bus antrasis darbo grupės susitikimas. 

2022 m. gegužės 26 d. 14 val. 3 posėdis – Energetinis skurdas. Susitikimo vaizdo įrašas ir skaidrės.

Dėmesio! Gegužės 26 d. posėdis perkeliamas į birželio 14 d. 14 val. Atsiprašome už nepatogumus. Tai bus pirmasis darbo grupės susitikimas. 

 

3. Mokslinių tyrimų, inovacijų ir konkurencingumo darbo grupė

2022 m. gegužės 18 d. 14 val. 1 posėdis – Inovacijos ir konkurencingumas. Susitikimo vaizdo įrašas ir skaidrės: MTEPI (ENMIN), Konurencingumas (ENMIN), Inovacijų priemonės (EIMIN).

2022 m. birželio 2 d. 14 val. 2 posėdis – Moksliniai tyrimai ir finansavimas. Susitikimo vaizdo įrašas ir skaidrės

Energetikos darbo grupės

Atsakingi asmenys

Pareigos

El. paštas

Energijos vartojimo efektyvumo

Mindaugas Stonkus

Energijos efektyvumo politikos grupės vadovas

[email protected]

Linas Bagdonavičius

Energijos efektyvumo politikos grupės vyr. specialistas

[email protected]

Vidaus rinkos

Karolis Švaikauskas

Energetikos konkurencingumo grupės vadovas

[email protected]

Elena Mačiulaitytė

Energetikos konkurencingumo grupės patarėja

[email protected]

Mokslinių tyrimų, inovacijų ir konkurencingumo

Žilvinas Danys

Inovacijų grupės vadovas

[email protected]

Daumantas Kerežis

Inovacijų grupės patarėjas

[email protected]

 

Energetinis saugumas*

Dainius Bražiūnas

Energetinio saugumo grupės vadovas

[email protected]

Gediminas Karalius

Energetinio saugumo grupės patarėjas

[email protected]

*Energetinio saugumo darbo grupė nekuriama dėl mažo kitų institucijų, atsakingų už šios srities priemones, skaičiaus. Tačiau jeigu turite priemonių pasiūlymų, susisiekite su grupės vadovu tiesiogiai.

 

Norėdami sužinoti daugiau apie NEKSVP atnaujinimo procesą rašykite el. paštu [email protected].

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-08