Naftos produktų ir naftos valstybės atsargos

Lietuvoje atsargos kaupiamos ir tvarkomos vykdant Tarybos direktyvos 2009/119/EB, kuria valstybės narės įpareigojamos išlaikyti privalomąsias žalios naftos ir (arba) naftos produktų atsargas, nuostatas. Lietuva turi laikyti ne mažiau nei 90 dienų vidutinio dienos grynojo importo poreikį atitinkantį kiekį.

Atsargas šalyje kaupia įpareigotosios įmonės (privatūs ūkio subjektai) ir centrinė naftos produktus ir naftos atsargas kaupianti ir tvarkanti organizacija Lietuvos Respublikoje – viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra.

VšĮ Lietuvos energetikos agentūra valstybės lėšomis kaupa ir tvarko ne mažiau kaip 30 dienų pagal vidutinį dienos vidaus suvartojimą skaičiuojamų specialiųjų atsargų. Kitą šalies atsargų dalį kaupia įpareigotosios įmonės: naftos perdirbimo, naftos produktus ir naftą importuojančios ir juos įvežančios įmonės, kurių importuotų, įvežtų ar perdirbtų naftos produktų ir naftos kiekis per metus viršija 100 tonų.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-20