Nafta

Lietuvos naftos sektoriaus potencialas visiškai tenkina šalies vartotojų naftos produktais poreikius. Didžioji šalyje pagamintų naftos produktų dalis yra tiekiama į kitų šalių rinkas.  Šiuo metu Lietuva turi visas technines galimybes tiek eksportuoti, tiek importuoti naftą ir naftos produktus iš įvairių pasaulio šalių bei šaltinių. Šalyje yra sukauptas reikiamas naftos produktų valstybės atsargų kiekis, kuris sudaro sąlygas  apsisaugoti nuo naftos produktų tiekimo sutrikimų.

Naftos sektorius dirba rinkos sąlygomis:

  • nėra jokių teisinių apribojimų degalų atgabenimui iš Europos Sąjungos šalių ar jų importui iš trečiųjų šalių;
  • naftos produktų kainos nėra valstybės reguliuojamos (išskyrus suskystintas naftos dujas, tiekiamas į grupinius įrenginius). Valstybė nustato naftos produktams tik akcizo tarifus ir pridėtinės vertės mokestį
  • yra nustatyti vartojamų naftos produktų privalomieji kokybės rodikliai;
  • nėra nustatytos atgabenimo ar importo kvotos.   

Pastaraisiais metais šalyje suvartojama apie 2,5 mln. t naftos produktų. Šalies rinkoje dominuoja naftos produktai pagaminti AB „ORLEN Lietuva“ ir tik nedidelė kai  kurių naftos produktų rūšių dalis yra atsivežama iš kitų šalių. 

Detalesni duomenys apie pagrindinių naftos produktų galutinį suvartojimą Lietuvoje 2010-2020 m. pateikiami lentelėje:

Pagrindinės naftos produktų rūšys

Sunaudojimas, tūkst. tonų

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

Benzinas

295,7

258,4

231,4

207,3

201,7

206,1

216,1

215,9

235

247,3

251,4

253,1

Dyzelinas

1004,6

1055,6

1050,9

1074,2

1238,2

1339,9

1447,0

1546,3

1659,3

1725,7

1707,2

1703,4

Gazoliai šildymui

28,3

28,3

93,3*

83,9

92,5*

82,1*

82,1

92,7

103,6

100,2

106,3

112,4

Mazutas

286,6

198,5

285,9

163,7

118,6

125,7

77,1

60,1

49,9

19,5

64,8

47,8

Suskystintos naftos dujos

205,0

197,2

191,6

177,4

170,3

159,8

156,8

153,0

145,6

147

131,8

125,7

Žibaliniai reaktyviniai degalai ir aviacinis benzinas

52,3

58,0

64,0

73,8

86,9

91,1

100,7

111,3

128,6

129,3

61,9

69,2

Naftos bitumas

94,7

97,2

73,5

87,5

76,9

90,9

105,8

128,8

173,6

138,5

159,4

140,7

*2012 m. geležinkelio transporto sunaudotas dyzelinas (57,9 tūkst. t) įtrauktas į gazolius, skirtus šildymui. Iki 2012 m. geležinkelio transporto sunaudotas dyzelinas būdavo įtraukiamas į dyzeliną, sunaudojamą kelių transporte.