Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos atnaujinimas

Nacionalinė darbotvarkė „Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija“ parengta siekiant įgyvendinti esminius pokyčius energetikos sektoriuje – užtikrinti, kad Lietuvoje būtų pagaminama tiek energijos, kiek jos suvartojama, ir kad energetikos sektorius taptų visiškai klimatui neutralus iki 2050 m.