Veiksmų planas dėl Lietuvos energetikos srities inovacijų ekosistemos sustiprinimo

Šiuo metu Energetikos ministerija rengia veiksmų planą dėl Lietuvos energetikos srities inovacijų ekosistemos sustiprinimo. Šiame dokumente bus numatyti konkretūs uždaviniai ir jų įgyvendinimo terminai finansavimo, žmogiškųjų išteklių, infrastruktūros, produktų ir paslaugų, mokslo ir technologijų, reguliacinės aplinkos, vartotojų bei komunikacijos srityse.

 

Veiksmų planas rengiamas remiantis projekto „Lietuvos energetikos srities inovacijų ekosistemos sukūrimas“ apimtyje atlikta analize. Su projekto dokumentu galima susipažinti čia.

 

Energetikos srities inovacijų ekosistemos sustiprinimo veiksmų plano projektas.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-22