Energetikos inovacijos Lietuvoje

SGD (suskystintų gamtinių dujų) klasteris įsteigtas siekiant, kad Lietuva taptų SGD technologijų ir platinimo centru Baltijos jūros regione bei užtikrinti efektyvų bendradarbiavimą energetikos, švietimo ir mokslo bei verslo srityse. Ši platforma sudaro sąlygas vystyti bendrus projektus, rengti reikalingus specialistus, dalintis vertingomis žiniomis, o taip pat prisideda prie šalies energetinės nepriklausomybės sustiprinimo, tvarios aplinkos kūrimo.

Daugiau informacijos: http://www.lngcluster.eu/lt/klasteris/

„Ignitis grupė“ yra įsteigusi Inovacijų centrą. Jo tikslas – vadovaujantis atvirų inovacijų principais (angl. Open Innovation), pritraukti 500 inovacijų idėjų iki 2021 metų, o geriausias iš jų paversti projektais, atnešiančiais naudos tiek grupei, tiek valstybei.

Daugiau informacijos: https://ignitisgrupe.lt/lt/inovacijos

2017 m. balandžio mėn. 1 d. įmonė UAB „Enerstena“ pradėjo vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektą pagal programą "Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“, sumaniosios specializacijos kryptis "Energetika ir tvari aplinka". Projekto pavadinimas „Biokuro panaudojimo veiksmingumo didinimo bei taršos mažinimo technologijų tyrimas ir kūrimas", projekto vertė 2,3 mln €.  Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas ir Lietuvos Energetikos institutas. Projekto pabaiga 2020 m. kovo 31 d.

Šiame projekte numatyti dvejopi tikslai: įmonės „Enerstena“ mokslinių tyrimų bazės įrengimas ir 9 naujų produktų sukūrimas.

Mokslinių tyrimų bazės plotas apie 450 m2. Patalpos suskirstytos į 3 grupes:  tyrėjų darbo vietos, eksperimentinių tyrimų stendų patalpa ir eksperimentinė katilinė su bandomaisiais eksperimentiniais įrenginiais.

Eksperimentiniai stendai šiuo metu yra 3: biokuro degimo tyrimų stendas, gazifikacijos procesų tyrimo stendas,  dvifazių srautų šilumos ir masės mainų tyrimo stendas.

Daugiau informacijos: https://www.enerstena.lt/lt/activity/tyrim%C5%B3-centras

Lietuvos energetikos institutas (LEI) - tarptautiniu mastu pripažintas energetikos ir susijusių sričių mokslo, inovacijų ir technologijų kompetencijos centras. LEI veikia net 11 mokslo padalinių ir laboratorijų, teikiančių paslaugas verslui.

Daugiau informacijos: http://www.lei.lt/index.php?k=1&i=0

Fizinių ir technologijos mokslų centras (FTMC) yra didžiausia mokslinių tyrimų įstaiga Lietuvoje, vykdanti unikalius mokslinius tyrimus ir technologinės plėtros darbus lazerinių technologijų, optoelektronikos, branduolio fizikos, organinės chemijos, bio ir nanotechnologijų, elektrocheminės medžiagotyros, funkcinių medžiagų, elektronikos ir kitose mokslo kryptyse. Čia ne tik vystomas aukšto lygio mokslas, bet ir kuriamos verslui ir visuomenei naudingos moderniosios technologijos.

Viena iš šešių pagrindinių FTMC vystomų kompetencijų yra aplinkotyra ir energetika.

Daugiau informacijos: https://www.ftmc.lt/aplinkotyra-ir-energetika

Kauno technologijos universiteto tyrėjai įgyvendina mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų (MTEPI) projektus ir sutartis įvairių institucijų užsakymu. Viena iš prioritetinių KTU MTEPI krypčių yra technologijos darniam vystymuisi ir energetika. Tyrimus šioje srityje vykdo 11 mokslo grupių.

Daugiau informacijos: https://ktu.edu/mokslas/mtepi-kryptys/technologijos-darniam-vystymuisi-ir-energetika/

KTU veikiantis Nacionalinis inovacijų ir verslo centras (NIVC) yra tarpinė grandis tarp mokslo ir verslo, užtikrinanti sklandų abipusį bendradarbiavimą, naujausių universitete sukurtų inovacijų komercinimą, intelektinės nuosavybės apsaugą, bei jaunojo verslo vystymą.

Daugiau informacijos: https://nivc.ktu.edu/

Vilniaus Gedimino technikos universitete veikia 3 tyrimų centrai, 13 mokslo institutų, 30 laboratorijų. Aplinkos ir energijos technologijos bei darnus transportas yra vienos iš prioritetinių mokslinių tyrimų krypčių.

Daugiau informacijos:

https://www.vgtu.lt/mokslui/prioritetines-moksliniu-tyrimu-kryptys-ir-tematikos/87580?lang=1

LR Vyriausybės strateginės analizės centro duomenimis Lietuvoje inovatyvią veiklą vykdo daugiau nei 800 įmonių (153 įmonės teikusios paraišką Lietuvos Respublikos patentų biurui ir 681 įmonė gavusi finansavimą 2014–2020 ES fondo pirmame prioritete „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatimas“. Mažiausiai 21 iš jų veikla yra susijusi su energetikos srities inovacijomis.

Daugiau informacijos: https://strata.gov.lt/lt/naujienos/8-naujienos/658-zemelapyje-patentavusi-ir-es-fond-finansavima-gavusi-imoni-klasteriai

 

Inovatyvius produktus ir paslaugas energetikos srityje kuriančios įmonės:

UAB „Energy Advice” http://www.energyadvice.lt/

UAB „Elektromobilių sprendimų centras" https://chrg.network/

UAB „Saulės Graža“ https://www.saulesgraza.lt/

UAB „Inion LT“ https://inion.nausede.lt/

UAB „Rapsoila“ http://www.rapsoila.lt/

BOD Group https://www.bod.lt/

SIA BM Energy Service Lietuvos filialas http://bmenergy.eu/

UAB „ENERGUS POWER SOLUTIONS" https://www.energusps.com/

UAB „Pastatų inovacijos"

UAB „BaltWind" http://www.baltwind.lt/

UAB „Elektros taupymo sprendimai" https://www.ecolight.lt/

UAB „Vėjo projektai" https://www.vejoprojektai.lt/

UAB ENERGUS http://energus.eu/

MB „Ekonamai" http://ekonamai.eu/

UAB "Saulės Vėjo Aruodai" http://www.sva.lt/en/

UAB „Tvari Energija" https://www.tven.lt/

UAB „Bioenergy LT" http://www.bio-energy.lt/en

UAB „ENERGIJOS TAUPYMO CENTRAS" http://www.etc.lt/

UAB „ ENERSTENA" https://www.enerstena.lt/lt

AB „ Vilniaus šilumos tinklai” https://www.chc.lt/lt

UAB „ Ignitis” https://www.ignitis.lt/

AB „ Energijos skirstymo operatorius" http://www.eso.lt/lt/namams.html

UAB „Battec“ https://battec.eu/

 

Vykdote inovatyvią veiklą energetikos srityje ir jūsų nėra sąraše? Parašykite mums: [email protected]

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-16