Valstybės įmonės

Juridiniai asmenys, kurių dalyvio teises ir pareigas įgyvendina Energetikos ministerija:

  • Valstybės įmonė Ignalinos atominės elektrinė vykdo Ignalinos atominės elektrinės galutinio sustabdymo ir eksploatavimo nutraukimo darbus, branduolinių ir radioaktyviųjų medžiagų bei atliekų tvarkymą, imasi veiksmų integruotis į tarptautinę branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo rinką.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-19