Teisės aktai

Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo teisės aktai

Bendrieji branduolinės energetikos teisės aktai

Ignalinos programos įgyvendinimas

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-19