Planavimas

Galutinis Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo planas (GENP) yra išsamus dokumentas, kuriame nurodoma, kaip bus vykdomas IAE eksploatavimo nutraukimas ir kuris apima visą Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo laikotarpį: abu blokus, pagalbinius įrenginius, o galiausiai ir laikinas panaudoto branduolinio kuro bei radioaktyviųjų atliekų saugyklas. Jame yra planuojami eksploatavimo nutraukimo darbai ir projektai, aprašomi principai, metodai, technologijos ir bendras darbų planas, kurie yra reikalingi branduoliniu ir radiaciniu požiūriu saugiam, ekologiškam ir ekonomiškai efektyviam Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimui užtikrinti.

  • Galiojanti redakcija energetikos ministro patvirtinta 2020 m. rugpjūčio 11 d. 
  • Peržiūrimas ir prireikus atnaujinamas kas 5 metus
  • Apimtis – apie 400 psl.
  • Derinamas su 5 institucijomis

Metinio Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo veiklų planavimo ciklas apima kelių lygmenų susijusius planavimo dokumentus, kurių rengime ir įgyvendinimo kontrolėje dalyvauja ir sprendimus priima Lietuvos ir ES institucijos:

  • Ignalinos AE rengiama metinė darbo programa teikiama Energetikos ministerijai, derinama su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku, teikiama Vyriausybei, tvirtinama Europos Komisijos metiniu sprendimu, kuriuo skiriamas metinis ES finansavimas.
  • Ignalinos AE rengiamas metinis Veiklos strategijos įgyvendinimo priemonių planas teikiamas Ignalinos AE valdybos nuomonei gauti, tvirtinamas energetikos ministro įsakymu.
  • Energetikos ministerijos rengiamas ir Vyriausybės nutarimu tvirtinamas Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinis veiklos planas.
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-18