Finansavimas

Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo darbai finansuojami ES ir Lietuvos Respublikos lėšomis.

Valstybės biudžeto ir kitomis nacionalinėmis lėšomis bendrai finansuojami ne tik tiesioginiai Ignalinos AE veiklos nutraukimo kaštai – valstybė skiria ženklias investicijas į visą regioną, siekdama minimizuoti neigiamus elektrinės uždarymo ekonominius ir socialinius padarinius bei užsitikrinti energetinį saugumą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-19