Valstybinės įmonės

Juridiniai asmenys, kurių dalyvio teises ir pareigas įgyvendina Energetikos ministerija:

SGD terminalo operatorius – AB „Klaipėdos nafta“

Įmonių grupė UAB „EPSO-G“  įgyvendina strateginius šalies dujų ir elektros infrastruktūros plėtros uždavinius, vykdo integraciją į ES energetikos rinkas, siekia Energetinės sąjungos tikslų įgyvendinimo.
Grupei priklausančios įmonės:

Juridiniai asmenys, kurių dalyvio teises ir pareigas įgyvendina Finansų ministerija:

Įmonių grupė UAB „Lietuvos energija“  yra viena didžiausių valstybės valdomų energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse. Jos veikla apima šias sritis:

  • elektros ir šilumos energijos gamyba;
  • elektros ir šilumos energijos tiekimas;
  • elektros energijos prekyba;
  • elektros energijos skirstymas;
  • gamtinių dujų prekyba;
  • gamtinių dujų skirstymas;
  • elektros energetikos ūkio aptarnavimas ir plėtra.

UAB „Lietuvos energija“ grupei priklauso šios įmonės:

  • AB „Energijos skirstymo operatorius“ – visuomeninis elektros energijos tiekimas, elektros energijos skirstymas ir gamtinių dujų skirstymas;
  • UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ – gamtinių dujų tiekimo įmonė, kurios pagrindinė veikla yra gamtinių dujų importas ir pardavimas vartotojams;
  • UAB „Litgas“ – gamtinių dujų tiekimo ir prekybos įmonė (paskirtasis tiekėjas), kurios pagrindinė veikla yra tiekti per SGD terminalą būtinąjį gamtinių dujų kiekį, reikalingą jo minimaliai nepertraukiamai veiklai.
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-29