Sektoriaus veikla

Gamtinės dujos Lietuvoje transportuojamos perdavimo ir skirstymo sistemomis. 

Gamtinių dujų įstatyme nustatyta, kad gamtinių dujų sektoriuje licencijuojama ši veikla: 

  • perdavimo 

  • skirstymo 

  • laikymo 

  • skystinimo (SGD pakartotinio dujinimo) 

  • biržos operatoriaus 

Gamtinių dujų tiekimo veikla, išskyrus prekybą gamtinių dujų biržoje ir degalinėse, šiuo metu yra reguliuojama leidimais.

Gamtinių dujų perdavimo veiklą Lietuvoje vykdo vienas perdavimo sistemos operatorius: 

AB „Amber Grid“ perdavimo sistema sujungta su Latvijos Respublikos, Baltarusijos Respublikos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities gamtinių dujų perdavimo sistemomis. Perdavimo sistema taip pat sujungta su Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalu ir Lietuvos skirstymo sistemų operatorių skirstymo sistemomis. 

 
Gamtinių dujų skirstymo veiklą vykdo 5 operatoriai: 

 
Gamtinių dujų rinkos operatoriaus veiklą vykdo viena įmonė: 

 
Gamtinių dujų skystinimo (SGD pakartotinio dujinimo) veiklą vykdo viena įmonė: 

 
Gamtinių dujų tiekimo veiklą vykdančių įmonių sąrašą galite rasti čia.   

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) rengia ir savo interneto svetainėje viešai skelbia  Gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaitas  už kiekvieną metų pusmetį, bei  Lietuvos Respublikos elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų metinę ataskaitą Europos Komisijai už kiekvienus metus.  
Šiose ataskaitose pateikti pagrindiniai duomenys ir informacija apie dujų importą, perdavimą, skirstymą ir tiekimą. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-09