Sektoriaus veikla

Gamtinės dujos Lietuvoje transportuojamos perdavimo ir skirstymo sistemomis.

Gamtinių dujų įstatyme nustatyta, kad gamtinių dujų sektoriuje licencijuojama ši veikla:

  • perdavimo
  • skirstymo
  • laikymo
  • skystinimo (SGD pakartotinio dujinimo)
  • rinkos operatoriaus

Gamtinių dujų tiekimo veikla, išskyrus prekybą gamtinių dujų biržoje, šiuo metu yra licencijuojama, tačiau planuojama papildomai išskirti ir prekybą degalinėse bei šią veiklą reguliuoti leidimais (t. y. suteikti teisę vykdyti gamtinių dujų tiekimo veiklą be išankstinio patikrinimo).


Gamtinių dujų perdavimo veiklą Lietuvoje vykdo vienas perdavimo sistemos operatorius:

AB „Amber Grid“ perdavimo sistema sujungta su Latvijos Respublikos, Baltarusijos Respublikos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities gamtinių dujų perdavimo sistemomis. Perdavimo sistema taip pat sujungta su Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalu ir Lietuvos skirstymo sistemų operatorių skirstymo sistemomis.


Gamtinių dujų skirstymo veiklą vykdo 5 operatoriai:


Gamtinių dujų rinkos operatoriaus veiklą vykdo viena įmonė:


Gamtinių dujų skystinimo (SGD pakartotinio dujinimo) veiklą vykdo viena įmonė:


Gamtinių dujų tiekimo veiklą vykdo 31 įmonė.

Valstybinė kainų ir energetikos komisija rengia ir savo interneto svetainėje viešai skelbia Gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaitas už kiekvieną metų ketvirtį.
Šiose ataskaitose pateikti pagrindiniai duomenys ir informacija apie dujų importą, perdavimą, skirstymą ir tiekimą.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-29