Gamtinių dujų perdavimo sistemos nuosavybės atskyrimas

Energetikos ministerija ėmėsi aktyvių veiksmų 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių (panaikinančios Direktyvą 2003/55/EB) numatytam gamtinių dujų perdavimo sistemos nuosavybės atskyrimui įvykdyti.  
 
Kaip numato Direktyva, nuosavybės atskyrimas užtikrins, kad gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriui įtakos nedarytų dujų tiekėjų interesai.  
 
Atskyrimas skatina perdavimo sistemos operatorių imtis savarankiškų veiksmų sistemai vystyti, ieškoti ir užtikrinti alternatyvius tiekimo kelius. Tai garantuos konkurenciją dujų rinkoje ir kainų vartotojams mažėjimą.  
 
Įgyvendinant Direktyvą patvirtintas naujos redakcijos Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymas.  
 
Vykdant ES Trečiojo energetikos paketo, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1239 „Dėl Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo reikalavimų neatitinkančių gamtinių dujų įmonių veiklų ir kontrolės atskyrimo vykdymo plano patvirtinimo“ ir kitų teisės aktų reikalavimus, nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. gamtinių dujų perdavimo veiklą pradėjo vykdyti nuo AB „Lietuvos dujos“ atskirta AB „Amber Grid“. ES Trečiojo energetikos paketo įgyvendinimas buvo baigtas, kai nuo 2014 m. lapkričio 1 d. gamtinių dujų tiekimo veiklą pradėjo vykdyti nuo AB „Lietuvo dujos“ atskirta UAB „Lietuvos dujų tiekimas“.   
  

2014 m. gegužės 21 d „E.ON Ruhrgas International GmbH“ ir 2014 m. birželio 19 d. OAO „Gazprom“ akcijas perleidus Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos valdomai UAB „EPSO-G“, o 2014 m. birželio 30 d. neeilinio visuotinio AB „Amber Grid“  akcininkų susirinkimo sprendimais pakeitus AB „Amber Grid“ valdybos sudėtį, jos veikla, kontrolė ir nuosavybė buvo atskirta nuo gamtinių dujų gavybos ir tiekimo veiklų kaip to reikalaujama pagal ES Trečiąjį energetikos paketą. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-19